A A A K K K
для людей із порушенням зору
Усть-Путильська територіальна громада!
Чернівецька область, Вижницький район

Програма МЕР Усть-Путильської ТГ

Дата: 25.10.2021 11:48
Кількість переглядів: 688

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                     рішенням ХІ позачергової сесії

сільської ради VIII скликання

 від 22.10.2021 р. №348-11/21

 

 

Програма

місцевого економічного розвитку

Усть-Путильської   територіальної громади

Чернівецької  області на 2021-2025 р.р.

та

План дій з її впровадження

 

Фото без опису

 

 

 

2021

Про Програму місцевого економічного розвитку

Програма місцевого економічного розвитку (МЕР)  Усть-Путильської  територіальної громади та План дій з її впровадження розроблені в рамках Програми «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE), що виконується міжнародною організацією Global Communities та фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

Цей документ призначений для представників місцевої влади, бізнесу та мешканців територіальної громади, які хочуть долучитися до створення та підтримки сприятливого економічного середовища у територіальній громаді.

Програму МЕР розроблено на основі методології Програми USAID DOBRE з планування місцевого економічного розвитку та досвіду консультантів та фахівців Програми, які працювали із 75-ма громадами попередніх когорт  під час розробки програм місцевого економічного розвитку.

Програма МЕР розроблена робочою групою з місцевого економічного розвитку, до складу якої ввійшли представники Усть-Путильської сільської  ради та місцевого бізнесу (https://ustputylska-gromada.gov.ua/news/1624969621/)  (склад робочої групи – див. Додаток 1). Її діяльність регламентована Положенням, затвердженим рішенням сесії сільської ради (https://ustputylska-gromada.gov.ua/news/1624969467)

 

Про Програму USAID DOBRE

Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE) – це п’ятирічна програма, що виконується міжнародною організацією Глобал Ком’юнітіз (Global Communities) та фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Програма спрямована на посилення місцевого самоврядування та створення кращих умов для розвитку територіальних громад, підвищення рівня залученості громадян до прийняття рішень та забезпечення підзвітності та прозорості в громадському управлінні. До консорціуму виконавців Програми DOBRE, на чолі з Global Communities, входять: Український кризовий медіа-центр; SocialBoost; Фонд розвитку місцевої демократії (FSLD/FRDL), Малопольська школа державного управління при Краківському університеті економіки (MSAP/UEK), Польща; Національний Демократичний Інститут (NDI).

 

Програма USAID DOBRE працює в 7 цільових областях: Дніпропетровській, Івано-Франківській, Харківській, Херсонській, Кіровоградській, Миколаївській та Тернопільській. Із червня 2020, Програма розпочала свою роботу ще в трьох областях: Запорізькій, Чернівецькій, та Чернігівській. 

 

 

 

© Цей документ став можливим завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Зміст є відповідальністю Глобал Ком'юнітіз (Global Communities) і не обов'язково відображає точку зору USAID чи Уряду Сполучених Штатів.

 

 

ЗМІСТ

 

Вступ  ……………..…………………………………………………………………………... 3

Частина 1. Стратегічне бачення і цілі економічного розвитку …………………………….4

Частина 2. Проєкти місцевого економічного розвитку …………………………………… 6

Частина 3. План дій з впровадження Програми місцевого економічного розвитку .…… 15

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Програма місцевого економічного розвитку  Усть-Путильської  територіальної громади та План дій з її впровадження (далі – Програма) розроблена в рамках Програми «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE), що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

 

Над підготовкою Програми працювали члени Робочої групи з місцевого економічного розвитку, яка створена у громаді, і до складу якої увійшли представники різних цільових груп  (Додаток 1 до Програми). Робоча група працювала у тісній співпраці із зовнішніми незалежними експертами  на всіх етапах підготовки Програми, в тому числі протягом 2 семінарів в рамках компоненту «Місцевий економічний розвиток» Програми DOBRE та під час  візитів експертів у громаду. Результатом спільної роботи громади і експертів також є підготовлений Економічний профіль громади.

Економічний профіль громади містить зведену інформацію про ресурси громади: місцеве економічне середовище; населення; трудові ресурси; ринки; економічну базу; інфраструктуру; комунікації та комунальні послуги; навколишнє середовище; життя в громаді; професійні послуги; соціальний капітал; місцеве самоврядування; податки; громадські організації; природні ресурси, а також інформацію про стратегію розвитку ТГ, SWOT аналіз громади. (З повним профілем громади можна ознайомитись на сайті громади за посиланням: https://ustputylska-gromada.gov.ua/ekonomichnij-profil-gromadi-11-17-07-16-09-2021/).

Підтримання Профілю в актуальному стані та регулярне оновлення його даних є абсолютно необхідним, і це є завданням Робочої групи з МЕР.

 

Програма ґрунтується на попередніх напрацюваннях громади в сфері місцевого економічного розвитку. Так,  у громаді створено Центр економічного зростання громади, на базі якого проводяться заходи для бізнесу,  збирається молодь, а також проводиться значна кількість ділових заходів у громаді (зокрема, усі семінари і зустрічі в межах програми USAID DOBRE).

 

У 2020 році в межах проекту ЄС «Різні громади – спільні рішення для економічного зростання» було створено сільськогосподарський кооператив «Усть-Путильські делікатеси»,

 

Дана програма є логічним продовженням попередньої та базується в тому числі на її результатах.

 

На поточний момент здійснюється розробка Стратегії розвитку громади спільно з фахівцями програми DOBRE і проекти програми місцевого розвитку громади випливають з напрацьованого SWOT-аналізу в рамках розробки Стратегії громади та пропозицій членів робочої групи з місцевого економічного розвитку.

За потреби можна вносити зміни у Програму, але ці зміни обов’язково мають відповідати Стратегії розвитку громади.

 

Візуалізована презентація (слайди) цієї Програми МЕР знаходиться на сайті громади за цим посиланням: ______________

 

 

Метою Програми місцевого економічного розвитку є:

 • Підтримати діючий в громаді бізнес;
 • Стимулювати до підприємницької діяльності та появи нового бізнесу, підтримати їх розвиток;
 • Розвивати людський капітал та трудові ресурси, в тому числі серед місцевої молоді;

 

Класифікація окремих інструментів МЕР:

 • Підтримка діючого бізнесу — інструменти, що допомагають покращувати якість робочих місць і підвищувати інноваційність бізнесу.
 • Сприяння розвитку підприємництва — інструменти, що створюють сприятливі умови для започаткування нового бізнесу, збільшення кількості підприємців і компаній.
 • Залучення нового бізнесу та інвестицій — інструменти, що створюють сприятливі економічні та інфраструктурні умови для залучення нового бізнесу на територію та залучення інвестицій для компаній.
 • Розвиток людського капіталу — інструменти, націлені на підвищення рівня компетентності працівників, професійну орієнтацію молоді, розвиток їх навичок і зменшення міграції робочої сили.

 

 

Програма МЕР складається із:

 • Стратегічного бачення і цілей економічного розвитку громади, визначених у Стратегії;
 • Набору конкретних проєктів місцевого економічного розвитку, реалізація яких дозволить досягти цілей економічного розвитку громади, визначених у Стратегії розвитку громади;
 • Плану дій із впровадження Програми місцевого економічного розвитку.

 

Кожен проєкт – це логічно та хронологічно узгоджений комплекс заходів, реалізація яких призводить до досягнення поставленої мети у встановлений термін, із залученням визначених людських, матеріальних і фінансових ресурсів.

 

Програма містить перелік конкретних проєктів, які реалізовуватиме громада протягом 2021 – 2024 років. Цей перелік не є вичерпний. Члени Робочої групи з місцевого економічного розвитку у будь-який момент можуть прийняти рішення додатково включити у Програму один чи декілька проєктів.

Реалізація даної Програми покладається на членів Робочої групи з місцевого економічного розвитку та осіб, відповідальних за виконання конкретного проєкту, із можливим залученням всіх заінтересованих сторін.

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частина 1.

Стратегічне бачення і цілі економічного розвитку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Усть-Путильській громаді відсутня стратегія розвитку. У 2021 році в рамках співпраці з програмою USAID DOBRE розпочата робота  над Стратегією громади.

На поточний момент здійснено діагностування передумов місцевого розвитку. Щодо проблем і і потреб громади в плані місцевого економічного розвитку визначено наступне:

 • Одна з найважливіших перешкод для збільшення обсягу власних доходів та економічного розвитку громади – відсутність комплексної інвентаризації земельних ресурсів. Це негативно впливає як на дохідну базу бюджету громади (не дає змоги стягувати у повному обсязі орендну плату і земельний податок зі значної частини незареєстрованих земельних ділянок різного призначення), так і на можливість легального виділення ділянок під інвестиції у сфері туризму і рекреації. Ці проблеми виникають частково через високу вартість проведення інвентаризації земельних ресурсів і відсутність достатніх для цього коштів в обласної адміністрації, яка відповідає за ці процеси, а частково через значне розширення території громади наприкінці 2020 р.
 • Ще одна важлива проблема, частково пов’язана з відсутністю інвентаризації земельних ділянок, полягає у тому, що громаді не передали у фактичне управління значні площі земель за межами населених пунктів – за попередніми оцінками, громада все ще не має змоги розпоряджатися більшістю земель поза межами населених пунктів, які лежать на її території. Цьому перешкоджають вимоги законодавства, згідно з якими громада не може взяти на себе повноваження у цій сфері, доки не проведено комплексну інвентаризацію, яка не залежить безпосередньо від керівництва громади (це компетенції обласної влади).
 • Значна частка тіньової економіки у громаді – у лісозаготівлі й деревообробці, у туристично-рекреаційній сфері, у підходах до працевлаштування працівників тощо.
 • Початкова оцінка економічного потенціалу громади підтверджує можливість виділення на її території привабливих ділянок під туристичну інфраструктуру (готелі, пансіонати, SPA, лижні витяги тощо), однак погана транспортна доступність цих територій і відсутність технічної інфраструктури (дороги, електроенергія, газ, вода, каналізація) практично унеможливлює навіть рекламування громади у цій сфері. Не здійснюється просування економічних, інвестиційних і туристичних можливостей громади.
 • Ще одна суттєва перешкода для економічного розвитку громади – відсутність актуальних генеральних планів.
 • Не використовують для розвитку туризму і рекреації природні і культурні цінності громади – відсутня економічна і туристична спеціалізація.
 • Перешкодою демографічного характеру для місцевої економіки стає відчутний відтік молоді і фахівців за межі громади, здебільшого до великих міст в Україні і за кордон.

 

В ході розробки програми місцевого економічного розвитку Робоча група керувалась напрацьованим в межах розробки Стратегії аналізом, а також  Програмою соціально-економічного  розвитку Усть-Путильської ТГ на 2021 рік, завданнями якою передбачено створення умов для стабільного соціально-економічного розвитку громади та залучення інвестицій для розвитку Усть-Путильської територіальної громади.

Також було враховано реальні можливості сільського бюджету до фінансування (співфінансування) проєктів місцевого економічного розвитку відповідно до прогнозних показників на найближчі роки.

Після розробки та затвердження Стратегії Програма місцевого економічного розвитку буде переглянута, частина 1 «Стратегічне бачення і цілі економічного розвитку» буде доповнена. За потреби будуть також внесені зміни та доповнення в частини 2 і 3 програми.

Також будуть внесені зміни а Програму за потреби після   проведення комплексної  інвентаризації  земельних ресурсів та передачі земельних ресурсів  громаді за межами населених пунктів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧАСТИНА 2.

ПРОЄКТИ МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЄКТ МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ №1

 

1.Назва проєкту

Облаштування  сільських ринків в с. Усть-Путила та с. Розтоки  Усть-Путильської громади  торговими місцями

2. Стратегічна і операційна цілі, до яких має відношення даний проєкт

 

3. Мета та завдання/цілі проєкту

(підтримка діючого бізнесу, заохочення до підприємництва, залучення та робота з інвесторами, розвиток люського капіталу та трудових ресурсів) 

Мета проєкту: покращити умови ведення ринкової торгівлі в селах Усть-Путильської громади: Усть-Путила та Розтоки

 

Завдання проєкту:

 • Закупити торговельні місця
 • Забезпечити здійснення торгівлі, в першу чергу продуктами харчування, з торгових прилавків

Проєкт спрямований на підтримку діючого бізнесу

4. Територія, на яку проєкт матиме вплив

Територія  Усть-Путильської громади

5. Кількість мешканців, які використовуватимуть результати проєкту.

 • Близько 100 підприємців та продавців, які здійснюють торгівлю на ринках у громаді  
 • Мешканці громади (біля 5.5.тис.осіб), які користуються послугами місцевих ринків.

       

ті.

 

6. Опис проблеми або потреби, на вирішення якої спрямований проєкт

Усть-Путильська громада є гірською, села територіально досить розкинуті, однак в переважній більшості села є малочисельними. Тому заклади торгівлі не завжди мають в асортименті  всі необхідні мешканцям товари. Відповідно, люди вирішують цю проблему, виїжджаючи за покупками в Путилу, Вижницю, Чернівці або закупляючись на місці, в дні, коли в селах працює ринок – це зручно для людей старшого віку, для сімей з малими дітьми, а також при купівлі відносно важких товарів.Потреби щоденної торгівлі немає, оскільки всі знають, коли і в якому селі працює ринок і в ці дні стараються здійснити необхідні покупки. Оскільки продавці на ринках постійні, за потреби  мешканці можуть замовити необхідні товари на наступний торговий день. Однак торгівля, у т.ч. і продуктами харчування, ведеться з землі, і це  не відповідає сучасним санітарно-гігієнічним вимогам: в літній період в продукти залітає пилюка,  а у випадку дощу товари можуть попасти в болото, втратити свій товарний вигляд, зіпсуватися. Тому  для  покращення ситуації  на ринку передбачається встановити для продавців торговельні місця. В гірській місцевості це  особливо важливо – адже погода може змінитися за декілька хвилин, і продавці не завжди встигають забрати з під дощу товар. Криті торговельні місця цю проблему знімуть.

 

7. Доцільність проекту

 

Проєкт дасть можливість покращити умови праці підприємців на місцевих ринках, зберегти товари у випадках раптових дощів. Мешканці громади отримають більш комфортні умови для купівлі товарів, в першу чергу, продуктів харчування..

8. Опис проєкту

В рамках проєкту передбачається закупити та встановити на ринках сіл громади  торговельні місця та сміттєві баки  для створення належних комфортних умов торгівлі як для продавців, так і для покупців.

9. Ключові етапи реалізації проєкту

Основними етапами реалізації проєкту є:

 1. Підготовчий
 2. Організаційний
 3. Закупівля та монтаж обладнання

10. Заходи проекту

Етап 1. Підготовчий

1.1. Провести засідання Робочої групи з місцевого економічного розвитку, на якому:

 • Сформувати Робочу групу з реалізації проєкту
 • Визначити відповідальну особу за реалізацію проєкту

Виконавці заходів: Робоча група з МЕР Усть-Путильської  територіальної громади

 

Етап 2. Організаційний

2.1. Подати Голові ТГ на затвердження склад Робочої групи з реалізації проєкту

2.2. Подати Голові ТГ на затвердження відповідальну особу з реалізації проєкту

Виконавці заходів: Робоча група з МЕР Усть-Путильської територіальної громади

 

Етап 3. Закупівля та монтаж торгових місць

3.1.  Підготувати технічний опис предметів закупівлі

3.2. Провести  процедуру закупівлі обладнання та сміттєвих баків

3.3. Узгодити і укласти  Договір на закупівлю

3.4. Встановити торгові місця і сміттєві баки

3.5. Взяти на баланс закуплені торгові місця і сміттєві баки

Виконавці заходів: відповідальний за закупівлі сільської ради, начальник фінансового відділу

11. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту

Кількісні результати проекту:

Закуплено 15 торгових місць для місцевих ринків у селах громади;

Закуплено 5 контейнерів для сміття

 

Якісні результати проекту:

Підприємці та мешканці громади отримали покращені умови для здійснення ринкової торгівлі

 

12. Графік реалізації проєкту і його тривалість

Тривалість проєкту –10 місяців. Графік реалізації проєкту у Частині 3. План дій з впровадження Програми місцевого економічного розвитку.

13. Необхідні фінансові ресурси, тис. грн.

Загальний бюджет проєкту –    420 тис. грн., в т.ч.:

У т.ч. закупівля 15 торгових  місць  - 390 тис.грн.;

Сміттєвий євроконтейнер 1.1м куб,пластик, 5 штук – 30 тис.грн

 

 

14. Можливі джерела співфінансування проєкту

 • Кошти місцевого бюджету - 30 тис. грн.
 • Регіональні, національні, міжнародні та інші програми, в рамках яких можна отримати  фінансування – 390 тис. грн.

15. Нефінансові ресурси, необхідні для реалізації проєкту

(документація, дозволи, інфраструктура, природні ресурси тощо)

 

16. Виконавці проєкту(Основні, підтримка, імена осіб)

 • Робоча група з місцевого економічного розвитку

Основні виконавці:  спеціаліст з проектного менеджменту, спеціаліст з закупівель, начальник фінансового відділу, депутати ради.

 

Загальна координація реалізації проєкту: сільська голова Ілюк Марія

 

 •  

17. Заінтересовані сторони в реалізації проєкту

 • Місцеві підприємці, які здійснюють торгівлю на ринках
 • Мешканці сіл громади
 • Усть-Путильська сільська рада
 •  

18. Джерела додаткової інформації

https://suspilne.media/145797-u-gromadi-na-volini-oblastuvali-bezpecni-misca-dla-torgivli-agodami-ta-gribami/ - облаштування безпечних місць для торгівлі

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-02#Text - “Про затвердження правил торгівлі на ринках”, Наказ Мінекономіки

https://www.youtube.com/watch?v=Z4XiL3b2n24 - облаштування ринку в Теребовлянській громаді

http://www.consumer-cv.gov.ua/yakymy-mayut-rynky-vymogy-yihnogo-oblashtuvannya-ta-pravyla-zdijsnennya-torgivli1/ - Якими мають бути ринки. Вимоги до їхнього облаштування та правила здійснення торгівлі

19. Інше

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЄКТ МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ №2

 

1.Назва проєкту

Облаштування фахової швейної майстерні у селі Мариничі для жителів Усть-Путильської територіальної громади

2. Стратегічна і операційна цілі, до яких має відношення даний проєкт

 

 

3. Мета та завдання/цілі проєкту

(підтримка діючого бізнесу, заохочення до підприємництва, залучення та робота з інвесторами, розвиток люського капіталу та трудових ресурсів) 

Мета проєкту: покращити умови побутового обслуговування та створити умови для фахового навчання в селі Мариничі

 

Завдання проекту:

 • Закупити необхідне обладнання;
 • Покращити умови побутового обслуговування мешканців сіл Усть-Путильської громади;
 • Забезпечити умови для отримання основ швейної справи для бажаючих

 

Проект спрямований в першу чергу на розвиток людського капіталу та трудових ресурсів

4. Територія, на яку проєкт матиме вплив

Територія села Мариничі

5. Кількість мешканців, які використовуватимуть результати проєкту.

Мешканці села Мариничі  - 565 осіб

 

 

 

6. Опис проблеми або потреби, на вирішення якої спрямований проект

Усть-Путильська громада у 2020 році дооб’єдналась  і стала набагато більшою. Села різні за розміром, частина лежить вздовж траси Вижниця- Путила, частина – осторонь основних транспортних артерій. Тому для мешканців цих громад зручно отримувати послуги на місці. На засіданні робочої групи в ході обговорення потенційних проектів місцевого розвитку було погоджено, що старости проведуть по селах опитування і відповідно до їх результатів робоча група визначиться з пріоритетним проєктом. За результатами опитування 5 липня 2021 р. було проведено онлайн засідання робочої групи з МЕР, на якому  обговорено результати опитувань по селах. І першочерговим було визначено проєкт з облаштування швейної майстерні в селі Мариничі.

В селі Розтоки швейна майстерня функціонує, в селі Усть-Путила облаштовується в рамках створення соціокультурного простору. Тому виникла ідея створити  швейну майстерню також і в Мариничах.

Передбачається, що майстерня буде розташована в приміщенні Центру культури та дозвілля і на перших порах функціонуватиме на його базі. Староста поспілкувалась з фахівцями і знайшла дві майстрині, які готові працювати.

Планується, що вони відповідатимуть за майстерню та обладнання, надаватимуть послуги мешканцям з пошиву та ремонту одягу, а для бажаючих самостійно пошити – надаватимуть обладнання та слідкуватимуть за його правильною експлуатацією.

Якщо будуть бажаючі оволодіти основами швейної справи, будуть організовані навчальні курси (на умовах часткового співфінансування зі сторони сільської ради).

7. Доцільність проекту

 

Проєкт задовольняє потреби у послугах мешканців села Мариничі, створює додаткові умови для самозадоволення у потребі пошиття на базі швейної техніки комунальної власності, та створює умови для оволодіння новими фаховими навичками для бажаючих.

Закупівля в комплекті обладнання вишивальної машинки дасть змогу покращити індивідуальне пошиття одягу, а також виготовляти сценічні костюми, промо-продукцію для Усть-Путильської сільської ради та сусідніх громад.

Результати проекту будуть доступними для усіх мешканців, незалежно від віку, статті та соціального становища.

8. Опис проекту

В ході проєкту передбачається  здійснити поточний ремонт  у відведеному приміщенні на базі Центру культури і дозвілля в селі Мариничі; закупити та встановити і налагодити роботу швейного обладнання; проінформувати мешканців про відкриття фахової швейної майстерні.

 

9. Ключові етапи реалізації проекту

Основними етапами реалізації проекту є:

 1. Підготовчий
 2. Організаційний
 3. Впровадження проекту

                  4.    Завершальний

10. Заходи проекту

Етап 1. Підготовчий

1.1. Провести засідання Робочої групи з місцевого економічного розвитку, на якому:

 • Сформувати Робочу групу з реалізації проєкту
 • Визначити відповідальну особу за реалізацію проєкту

Виконавці заходів: Робоча група з МЕР Усть-Путильської  територіальної громади

 

Етап 2. Організаційний

2.1. Подати Голові ТГ на затвердження склад Робочої групи з реалізації проєкту

2.2. Подати Голові ТГ на затвердження відповідальну особу з реалізації проекту

2.3. Прийняти рішення сесії про співфінансування проекту мінімум 30%

2.4. Підготувати спільно з програмним фахівцем DOBRE заявку на закупівлю обладнання

Виконавці заходів: Робоча група з МЕР Усть-Путильської територіальної громади

 

Етап 3. Закупівля та монтаж швейного обладнання та меблів

3.1.  Підготувати технічний опис предметів закупівлі (на частку співфінансування)

3.2. Провести  процедуру закупівлі обладнання

3.3. Узгодити і укласти  Договір на закупівлю

3.4. Встановити обладнання

3.5. Взяти на баланс закуплене обладнання 

Виконавці заходів: відповідальний за закупівлі сільської ради;  

Етап 4. Завершальний.

  1. Провести відкриття швейної майстерні (з дотриманням карантинних обмежень)
  2. Провести інформаційну компанію серед мешканців села Мариничі про запуск майстерні.
  3. Підготувати звіт по проєкту

Виконавці заходів: Спеціаліст з закупівель, робоча група з МЕР, спеціаліст з проектного менеджменту, фінансист, депутати ради

 

11. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту

Кількісні результати проєкту:

Створена одна фахова швейна майстерня

Проведено поточний ремонт приміщення площею 48 м2

Закуплено 9 одиниць швейного обладнання, 4 манекени, меблі для облаштування майстерні

 

Якісні результати проєкту:

Мешканці села Мариничі отримали можливість  пошиття та ремонту одягу – як у вигляді платної послуги, так і у вигляді користування обладнанням.

Бажаючі освоїти ази швейної справи отримали можливість навчання

12. Графік реалізації проєкту і його тривалість

Тривалість проєкту –5 місяців. Графік реалізації проєкту у Частині 3. План дій з впровадження Програми місцевого економічного розвитку

13. Необхідні фінансові ресурси, тис. грн.

Загальний бюджет проєкту – 472210,00 грн., в т.ч.

Поточний ремонт приміщення – 145000,00 тис.грн.

Закупівля обладнання – згідно переліку, що додається: 327210,00 грн

За кошти місцевого бюджету передбачається провести поточний ремонт приміщення на суму 145000,00 грн

 

За кошти Програми DOBRE - швейне обладнання: швейні машини, оверлоки, парогенератор, вишивальну машину, прасувальний стіл, розкрійний стіл, кронштейн для одягу на суму 327210,00 грн.

 

 

14. Можливі джерела співфінансування проекту

Кошти місцевого бюджету, регіональні, національні, міжнародні та інші програми, в рамках яких можна отримати грантове фінансування,  у т.ч. Програма DOBRE

15. Нефінансові ресурси, необхідні для реалізації проєкту

(документація, дозволи, інфраструктура, природні ресурси тощо)

 • Дозволи на підключення до електромережі

16. Виконавці проекту (Основні, підтримка, імена осіб)

Загальна координація реалізації проєкту:

 • Робоча група з місцевого економічного розвитку

Основні виконавці:  спеціаліст з проектного менеджменту, спеціаліст з закупівель, начальник фінансового відділу, депутати ради.

Загальна координація реалізації проєкту – сільська голова Марія Ілюк

17. Заінтересовані сторони в реалізації проекту

Усть-Путильська сільська рада

Мешканці с. Мариничі, зокрема, молодь, яка отримує шанс професійної підготовки

18. Джерела додаткової інформації

https://www.oblradack.gov.ua/u-stepaneckiy-otg-pracyuvatime-gromadska-maysternya

19. Інше

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік обладнання до проекту №2

Одноголкова прямострочна швейна машина з ножем Shunfa SF 188.D з пристроєм обрізки краю матеріалу у комплекті

2

14800,00

29600,00

Промисловий 5-ти нитковий оверлок Typical GN 795D зі вбудованим сервомотором і LED-підсвіткою

1

14300,00

14300,00

Одноголкова прямострочна швейна машина Shunfa SF 202 для важких тканин у комплекті

1

12500,00

12500,00

Shunfa SF 3900-2, двоголкова швейна машина ланцюгового стібка з тандемним розташуванням голок, для середніх тканин

1

21000,00

21000,00

Jack JK-T781D, електромеханічна петельна швейна машина з вбудованим сервомотором, довжина петлі до 22 мм

1

44300,00

44300,00

Професійна праска з парогенератором і манометром, бойлер на 2 літри, потужність 1000 Вт, Silter Super Mini 2002

1

5900,00

5900,00

Вишивальна машина одноголова Fortever FT-1501 з сервісним пакетом

1

158000,00

158000,00

Професійна LED-лампа на 40 діодів Zhonghaitong 98TS

5

560,00

2800,00

Прямокутний прасувальний стіл Malkan EKO102 з вакуумним відсмоктуванням

1

12600,00

12600,00

Стіл розкрійний 2,5х1,8м з размотчиком, стільниця шт.камінь

1

9100,00

9100,00

Офісне крісло Бейсік на колесах

6

1450,00

8700,00

стілець офісний

4

520,00

2080,00

примірочна кабінка у комплекті

1

2500,00

2500,00

Письмовий стіл Signal

1

2400,00

2400,00

кронштейн для одягу

1

1430,00

1430,00

 

 

 

327210,00

 

 

 

 

 

ПРОЄКТ МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ №3

 

1.Назва проєкту

Створення інтерактивної мапи громади задля посилення спроможності громади у напрямку туристичного розвитку

 

2. Стратегічна і операційна цілі, до яких має відношення даний проєкт

 

3. Мета та завдання/цілі проєкту

(підтримка діючого бізнесу, заохочення до підприємництва, залучення та робота з інвесторами, розвиток люського капіталу та трудових ресурсів) 

Мета проекту: Посилити туристичний потенціал Усть-Путильської громади через створення інтерактивної мапи громади

 

Завдання проекту:

 • Оцифрувати та нанести на карту туристичні маршрути;
 • Нанести на карту наявні готелі,  зелені садиби, заклади торгівлі та громадського харчування;
 • Нанести на карту медичні заклади, аптеки, станції техобслуговування, автозаправки, автобусні зупинки тощо

 

Проект спрямований в першу чергу на підтримку діючого бізнесу

4. Територія, на яку проєкт матиме вплив

Територія  Усть-Путильської   громади

5. Кількість мешканців, які використовуватимуть результати проєкту.

 

 

Жителі громади – біля 5.5 тис.осіб 

 

.

6. Опис проблеми або потреби, на вирішення якої спрямований проект

Незважаючи на ресурсну забезпеченість та значний туристичний потенціал – на території громади розташовані природні пам’ятки «Смугарські водоспади», скелі «Протяте каміння», «Кам’яна багачка», «Скеля Довбуша», праліси, які є туристичними об’єктами - Усть-Путильська громада  на даний час суттєво відстає від сусідніх громад Івано-Франківської області в питанні туристичного розвитку. Суттєвим стримуючим фактором цього є у т.ч. і інформаційний вакуум – фактично відсутня інформація про заклади розміщення, харчування, надання супутніх послуг. Громада почала системно працювати над цим питанням: розроблені туристичні маршрути, розроблений туристичний сайт громади, який потрібно наповнити якісною інформацією для того, щоб він дійсно був практичним та корисним.

Наступним кроком тут виступає створення інтерактивної мапи  потенціалу громади.

7. Доцільність проекту

Проєкт відповідає результатам аналізу, проведеного при підготовці Стратегії розвитку громади, і відповідає потребам громади. Проєкт посилює результати попередньо реалізованих у громаді проєктів.

8. Опис проекту

Проєктом передбачається збір інформації про об’єкти розміщення, харчування, медичні заклади та аптеки, станції техобслуговування та автозаправки; оцифрування розроблених туристичних маршрутів та нанесення цієї інформації на інтерактивну мапу. Розміщення мапи на офіційному сайті громади та на туристичному сайті громаді.

9. Ключові етапи реалізації проекту

Основними етапами реалізації проекту є:

 1. Підготовчий
 2. Організаційний
 3. Впровадження проекту

                              4.    Завершальний

 

10. Заходи проекту

 

Етап 1 . Підготовчий.

1.1. Затвердити Програму місцевого економічного розвитку  Усть-Путильської громади  та План дій з її впровадження

1.2. Створити робочу групу  для збору інформації для карти

Виконавці заходів: Робоча група з МЕР Усть-Путильської  територіальної громади

 

Етап 2. Організаційний

2.1. Провести засідання робочої групи для розподілу обов’язків щодо збору інформації

Виконавці заходів: Робоча група з МЕР Усть-Путильської  територіальної громади

 

Етап 3. Впровадження проекту

3.1Зібрати необхідну інформацію

3.2. Підготувати технічне завдання на відбір підрядника для розробки мапи

3.3. Провести процедуру закупівлі та ввдібрати підрядника

3.4. Розробити інтерактивну мапу

Виконавці заходів: Робоча група з МЕР Усть-Путильської  територіальної громади, відповідальний за закупівлі

 

Етап 4. Завершальний

4.1. Розмістити інтерактивну мапу на офіційному сайті громади та на туристичному сайті громади.

4.2. Поширити інформацію серед туроператорів та тур агентів, у соцмережах для інформування потенційних туристів (у співпраці з асоціацією працівників туристичної сфери «Туристична Буковина»)

Виконавці заходів: Робоча група з МЕР Усть-Путильської  територіальної громади, асоціація «Туристична Буковина»

 

11. Очікувані кількісні та якісні  результати від реалізації проекту

Кількісні результати проєкту:

Розроблена та розміщена на офіційному сайті громади, на туристичному сайті громади  1 інтерактивна мапа

Виготовлено 2 000 інформаційно-промоційних буклетів із зображенням мапи у масштабі з QR-кодом.

Якісні результати проєкту:

 • Актуалізована інформація про наявні туристичні та супутні ресурси громади
 • Потенційні туристи отримали інформацію про туристичні продукти Усть-Путильської громади

 

12. Графік реалізації проєкту і його тривалість

Тривалість проєкту  - 24 місяці. Графік реалізації проєкту у Частині 3. План дій з впровадження Програми місцевого економічного розвитку

13. Необхідні фінансові ресурси, тис. грн.

Загальний бюджет проєкту –  180 тис. грн., в т.ч.:

Виготовлення та розміщення  мапи – 160 тис. (орієнтовно)

Друк 2 000 інформаційно-промоційних буклетів із зображенням мапи у масштабі (20 тис.)

Ці кошти будуть витрачені на розробку інтерактивної мапи.

Збір інформації буде здійснено членами робочої групи з МЕР, старостами громади

 

14. Можливі джерела співфінансування проекту

Залучені ресурси: регіональні, національні, міжнародні та інші програми, в рамках яких можна отримати фінансування – 180 тис. грн.

 

15. Нефінансові ресурси, необхідні для реалізації проєкту

(документація, дозволи, інфраструктура, природні ресурси тощо)

Робота членів робочої групи з МЕР, старости громади – для збору інформації

16. Виконавці проекту (Основні, підтримка, імена осіб)

 • Робоча група з місцевого економічного розвитку

Основні виконавці: спеціаліст з проектного менеджменту, спеціаліст з закупівель, начальник фінансового відділу, депутати ради, члени асоціації «Туристична Буковина»

Загальна координація реалізації проєкту: голова громади Марія Ілюк

 

 

17. Заінтересовані сторони в реалізації проекту

Усть-Путильська сільська рада

Мешканці громади

Регіональні туроператори

18. Джерела додаткової інформації

Туристичний сайт громади

Профіль громади

https://magneticonemt.com/interaktyvna-turystychna-karta/ - Інтерактивна туристична карта

https://pidru4niki.com/1802042441930/turizm/turistichna_karta_meta_stvorennya_vimogi_stavlyatsya_turistichnoyi_karti - Туристична карта: мета створення та вимоги, щ оставляться до туристичної карти

19. Інше

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ПРОЄКТ МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ №4

1.Назва проекту

Розробка бренду Усть-Путильської громади

2. Стратегічна і операційна цілі, до яких має відношення даний проект  

 

3.Мета та завдання/цілі проекту

(підтримка існуючого бізнесу, заохочення до підприємництва)  

Мета проєкту: Мета проєкту – формування чіткого і позитивного образу території Усть-Путильської громади шляхом розроблення бренду та брендбуку.

 

Завдання:

Збільшення рівня зовнішньої впізнаваності Усть-Путильської громади, її бізнесу, посилення присутності на локальному туристичному ринку активного та відпочинкового зеленого туризму;

Закупівля обладнання для виготовлення промопродукції громади.

 

Проект орієнтований на підтримку існуючого бізнесу та заохочення до підприємництва

 

 4. Територія, на яку проект матиме вплив

Територія Усть-Путильської громади

 1. Кількість мешканців, які використовуватимуть результати проекту
 2. Кількісні та якісні результати проекту

Мешканці  Усть-Путильської громади – біля 5.5тис.грн.

Кількісні результати:

 1. Розроблено та затверджено логотип і брендбук громади
 2. Розроблено, затверджено та опубліковано Положення про умови використання бренду громади представниками ОМС, бізнесу та мешканцями громади.
 3. Закуплено техніку для виготовлення брендованих промо-товарів

2. Виготовлено 500 промобуклетів  про громаду

3. Виготовлено брендовану продукцію:.

Промо екоторбинки                - 250шт.                              .

Промочашки                             - 250шт.

Промобрелки                         -  100шт.          .              

 

Якісні результати:

Створено передумови для забезпечення впізнаваності громади та  продукції бізнесу громади

 

6. Опис проблеми або потреби, на вирішення якої спрямований проект

Незважаючи на ресурсну забезпеченість та значний туристичний потенціал – на території громади розташовані природні пам’ятки «Смугарські водоспади», скелі «Протяте каміння», «Кам’яна багачка», «Скеля Довбуша», праліси, які є туристичними об’єктами - Усть-Путильська громада  на даний час не має можливості конкурувати з сусідніми  громадами з Івано-Франківської області в плані впізнаваності. Після завершення об’єднання  громади почали між собою в повній мірі конкурувати – за ресурси, за залучення бізнесу, за туристів. Для того, щоб можна було громаду ідентифікувати та виокремити серед інших, потрібно розробити бренд громади, а також виготовляти та поширювати промопродукцію громади.

Також передбачається закупити обладнання для виготовлення промопродукцї шляхом сублімації – таке обладнання недороге, нескладне в експлуатації, не потребує багато місця і може бути розміщене в приміщенні сільської ради та обслуговуватись спеціалістом з проектного менеджменту із залученням для консультацій вчителя інформатики

7. Доцільність проекту

Усть-Путильська громада має хороший потенціал для розвитку активного  гірського пішохідного туризму, відпочинкового зеленого туризму. Гірські краєвиди, можливості використання вторинних лісових ресурсів (збір грибів, лісових ягід) в сукупності з потенціалом природних пам’яток створює потребу для зовнішньої ідентифікації громади  в першу чергу для розвитку туризму..

Громада розпочала рухатись в цьому напрямку – ідентифіковано туристичні місця та розроблено низку туристичних маршрутів, розроблено туристичний сайт  громади. Тому розробка бренду громади логічно лягає в систему проєктів та потреб громади як можливості формування позитивного іміджу громади та території.

8. Опис проекту

У рамках проекту    передбачається:

 

 • Із залученням  фахової компанії та громадськості розробити  бренд і бренд бук громади з можливістю використання і представниками місцевого бізнесу; 
 • Провести промоційну кампанію з тим, щоб місцевий бізнес використовував лого  у своїй діяльності;
 • Закупити обладнання та товари для виготовлення промопродукції;
 • Виготовити промоційну продукцію (промобуклет, чашки, брелоки, екоторбинки) для розповсюдження її  на різнопланових заходах  

 

9. Ключові етапи реалізації проекту

Основними етапами реалізації проекту є:

 1. Підготовчий
 2. Організаційний
 3. Впровадження проекту

4.             Завершальний

10. Заходи проекту

Етап 1. Підготовчий

- Затти 1.1. Затвердити програму місцевого економічного розвитку Усть-Путильської  громади та План дій з її впровадження

                1.2.  Сформувати Робочу групу з реалізації проекту та визначити відповідальну особу за реалізацію проекту.

Виконавці заходів: Робоча група з МЕР Усть-Путильської  територіальної громади

 

Етап 2. Організаційний

  1. Провести організаційну зустріч робочої групи.

Виконавці заходів: Робоча група з МЕР Усть-Путильської  територіальної громади, сільський голова, спеціаліст з проектного менеджменту, спеціаліст з закупівель, начальник фінансового відділу, депутати ради.

 

Етап 3. Впровадження проекту

3.1. Підготувати Технічне завдання та оголосити тендер на відбір компанії для розробки бренду та бренд буку.

3.2. Провести, в установленому Законом порядку, процедури закупівлі та укласти договір на виконання послуг.

3.3. Розробити проект  лого, провести його обговорення та погодження (з врахуванням місцевої історії та культури, айдентики, думок мешканців).

3.4. Провести його публічне обговорення.

3.5. Доопрацювати дизайн з врахуванням результатів обговорення, розробити бренд бук

3.6. Провести промокомпанію з місцевим бізнесом щодо використання бренду у своїй діяльності (на документах, візитках, меню в закладах громадського харчування тощо).

3.7. Закупити обладнання та товари для виготовлення промопродукцї.

3.8. Розробити макети та виготовити  промопродукцію.

3.9. Затвердити бред та брендбук рішенням сесії сільської ради для офіційного його використання.

Виконавці заходів: Робоча група з МЕР Усть-Путильської  територіальної громади

 

Етап 4. Завершальний

4.1. Провести підсумковий захід з презентації бренду

Виконавці заходів: Робоча група з МЕР Усть-Путильської  територіальної громади

 

11. Очікувані  кількісні та якісні результати від реалізації проекту

1. Розроблено та затверджено логотип і брендбук громади

2. Закуплено обладнання для виготовлення промопродукції

2. Виготовлено 500 промобуклетів  про громаду

3. Виготовлено та поширено брендовану продукцію:

Промо екоторбинки                -  250шт                               .

Промочашки                             - 250шт.

Промобрелоки                         -  100шт          

 

 

Створено передумови для забезпечення впізнаваності громади та  продукції бізнесу громади

 

12. Графік реалізації проекту і його тривалість

Тривалість проекту  -  10   місяців. Графік реалізації проекту у Частині 3. План дій з впровадження Програми місцевого економічного розвитку.

13. Необхідні фінансові ресурси, тис. грн.

Загальний бюджет проекту –  147750  грн., в т.ч.:

Оплата за розробку бренду – 100 тис.

Виготовлення промопродукції:

Комплект обладнання для сублімації на плоских площинах (прес, принтер, комплект сублімаційних чорнил, сублімаційна бумага, термоскотч) – 18000грн.

Термопрес для чашок, 5 насадок – 7000грн.

Товар для сублімації:

Чашки білі стандарт, 150мл – 250*30 = 7500грн.

Екоторбинки 34*39см – 250*45грн. =11250грн.

Брелки  - 100*40грн. = 4000грн.

 

14. Можливі джерела спів фінансування проекту

Залучені ресурси: регіональні, національні, міжнародні та інші програми, в рамках яких можна отримати фінансування 147500,00 грн.

 

15. Нефінансові ресурси, необхідні для реалізації проекту

(документація, дозволи, інфраструктура, природні ресурси тощо)

Робота членів робочої групи з місцевого економічного розвитку

16. Виконавці проекту (Основні, підтримка, імена осіб)

Основні виконавці проекту:

Робоча група з МЕР, спеціаліст з проектного менеджменту

Підтримка:

Голова сільської ради- Ілюк Марія

   

 

17. Заінтересовані сторони в реалізації проекту

              Усть-Путильська сільська рада

Місцевий бізнес

Власники зелених садиб

18. Джерела додаткової інформації

https://inrespublica.org.ua/novyny/yak-stvoryty-imidzh-svogo-mista-i-gromady.html Як створити імідж свого міста і громади

19. Інше

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частина 3.

План дій з впровадження

Програми місцевого економічного розвитку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План дій і графік впровадження проєктів місцевого економічного розвитку

Рік

Тип заходу з МЕР

для створення сприятливого економічного середовища в ТГ

2021

2022

2023

2024

2025

1

Підтримка діючого бізнесу

2

Заохочення до підприємництва

3

Залучення та робота з  інвесторами

4

Розвиток робочоїсили, профорієнтація для молоді, школярів

Квартал

Квартал

Квартал

Квартал

Квартал

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

Проект 1. Облаштування  сільських ринків Усть-Путильської громади  торговими місцями

 

 

 

 

Етап 1. Підготовчий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Провести засідання Робочої групи з місцевого економічного розвитку, на якому:

 • Сформувати Робочу групу з реалізації проєкту
 • Визначити відповідальну особу за реалізацію проєкту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Етап 2. Організаційний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Подати Голові ТГ на затвердження склад Робочої групи з реалізації проєкту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Подати Голові ТГ на затвердження відповідальну особу з реалізації проєкту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Етап 3. Закупівля та монтаж торгових місць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.  Підготувати технічний опис предметів закупівлі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Провести  процедуру закупівлі обладнання та сміттєвих баків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Узгодити і укласти  Договір на закупівлю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Встановити торгові місця і сміттєві баки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Взяти на баланс закуплені торгові місця і сміттєві баки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект 2. Облаштування фахової швейної майстерні у селі Мариничі для жителів Усть-Путильської територіальної громади

 

 

 

 

Етап 1. Підготовчий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Провести засідання Робочої групи з місцевого економічного розвитку, на якому:

 • Сформувати Робочу групу з реалізації проєкту
 • Визначити відповідальну особу за реалізацію проекту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Етап 2. Організаційний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Подати Голові ТГ на затвердження склад Робочої групи з реалізації проєкту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Подати Голові ТГ на затвердження відповідальну особу з реалізації проекту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Прийняти рішення сесії про спів фінансування проекту мінімум 30%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Підготувати спільно з програмним фахівцем DOBRE заявку на закупівлю обладнання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Етап 3. Закупівля та монтажшвейного обладнання, меблів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.  Підготувати технічний опис предметів закупівлі (на частку спів фінансування)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Провести  процедуру закупівлі обладнання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Узгодити і укласти  Договір на закупівлю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Встановити обладнання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Взяти на баланс закуплене обладнання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Етап 4. Завершальний.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Провести відкриття швейної майстерні (з дотриманням карантинних обмежень)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект 3. Створення інтерактивної мапи громади задля посилення спроможності громади у напрямку туристичного розвитку

 

 

 

 

 

Етап 1 . Підготовчий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Затвердити Програму місцевого економічного розвитку  Усть-Путильської громади  та План дій з її впровадження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Створити робочу групу  для збору інформації для карти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Етап 2. Організаційний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Провести засідання робочої групи для розподілу обов’язків щодо збору інформації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Етап 3. Впровадження проекту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Зібрати необхідну інформацію

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Підготувати технічне завдання на відбір підрядника для розробки мапи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Провести процедуру закупівлі та ввдібрати підрядника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Розробити інтерактивну мапу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Етап 4. Завершальний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Розмістити інтерактивну мапу на офіційному сайті громади та на туристичному сайті громади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Поширити інформацію серед туроператорів та тур агентів, у соцмережах для інформування потенційних туристів (у співпраці з асоціацією працівників туристичної сфери «Туристична Буковина»)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект 4. Розробка бренду Усть-Путильської громади

 

 

 

 

Етап 1. Підготовчий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. З 1.1 Затвердити програму місцевого економічного розвитку Усть-Путильської  громади та План дій з її впровадження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                1.2.  Сформувати Робочу групу з реалізації проекту та визначити відповідальну особу за реалізацію проекту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Етап 2. Організаційний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.Провести організаційну зустріч робочої групи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Етап 3. Впровадження проекту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Підготувати Технічне завдання та оголосити тендер на відбір компанії для розробки бренду та бренд буку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Провести, в установленому Законом порядку, процедури закупівлі та укласти договір на виконання послуг.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Розробити проект  лого, провести його обговорення та погодження (з врахуванням місцевої історії та культури, айдентики, думок мешканців).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Провести його публічне обговорення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Доопрацювати дизайн з врахування м результатів обговорення, розробити бренд бук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Провести промокомпанію з місцевим бізнесом щодо використання бренду у своїй діяльності (на документах, візитках, меню в закладах громадського харчування тощо).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. Закупити обладнання та товари для виготовлення промопродукцї.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8. Розробити макети та виготовити  промопродукцію.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9. Затвердити бред та брендбук рішенням сесії сільської ради для офіційного його використання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Етап 4. Завершальний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Провести підсумковий захід з презентації бренду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

 

 

 

 

ДОДАТОК 1

 

Склад Робочої групи з МЕР - консультативно-дорадчий орган з МЕР

Усть-Путильської  територіальної громади Вижницького району  Чернівецької області

Склад затверджено розпорядженням сільського голови від 14.04.2021 року №34-р

 

з/п

Прізвище, ім’я

Цільова група*

Посада, організація / рід занять

Електронна пошта

Телефон

1

Ілюк Марія Миколаївна

В

Сільський голова, голова робочої групи

ustpytrada@ukr.net

+380977178924

2

Кермач Марія Степанівна

 В

Депутат сільської ради, спеціаліст з проектного менеджменту Усть-Путильської сільської ради, жителька с. Усть-Путила, заступник голови робочої групи

mkermach12@ukr.net

 

+380987862775

3

Мороз Василь Миколайович

В,М

Депутат сільської ради, працівник держлісгоспу, фахівець з закупівель, член Молодіжної ради, житель с. Усть-Путила

Xolodok1990frost@gmail.com

+380685375537

4

Кочерган Надія Григорівна

В

Спеціаліст фінансового відділу Усть-Путильської сільської ради

Otg_24_321@ukr.net

 

+380966451751

5

Мазуряк Валентина Миколаївна

Б

Приватний підприємець в сфері послуг (торгівля), жителька с. Підзахаричі

mebliva@ukr.net

+380983223349

6

Штефуряк Павло Васильович

Б

Представник бізнесу в сфері туризму, житель с. Усть-Путила

ustpytrada@ukr.net

+380688879970

7

Скидан Ігор Дмитрович

Б

Приватний підприємець в сфері деревообробки, голова кооперативу (СОК «Усть-Путильські делікатеси» - збір та пеерробка грибів та дикоросів), житель с. Бісків

ustpytrada@ukr.net

+380688500603

8

Борсук Василь Васильович

Б

Приватний підприємець (сфера послуг), житель с. Розтоки

vvborsuk@ukr.net

+380965626384

9

Скидан Антоніна Олександрівна

Г

Голова громадської організації «Злагода», директор Усть-Путильського закладу дошкільної освіти, жителька с. Усть-Путила

antoninaskydan@i.ua

+380962730884

10

Брнкало Микола Михайлович

Г, О

Вчитель Розтоцької школи, представник громади с. Розтоки

BONKALO1@ukr.net

+380975626585

11

Скидан Вероніка Юріївна

О

Директор Усть-Путильської дитячої музичної школи, секретар робочої групи, с. Мариничі

veronika_skidan@i.ua

 

+380966452447

12

Микитчук Ганна Юріївна

М

Член Молодіжної ради, вихователь Усть-Путильського закладу дошкільної освіти, жителька с. Усть-Путила

osvitaestpyt@ukr.net

 

+380983617495

 

 

Примітка: цільова група:

Буква, яка відповідає типу цільової групи, до якої входить представник:

 • В – представник влади
 • Б – представник бізнесу
 • Г – представник громадськості
 • М – представник Молодіжної ради (в разі її утворення) або активної молоді
 • О – представник професійної/технічної/середньої освіти
 

 

 

ДОДАТОК 2

 

Положення про Робочу групу з МЕР - консультативно-дорадчий орган з МЕР

 

Затверджено рішенням сесії Усть-Путильської  сільської ради

від 3 червня 2021 року №1289-08/21

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Робочу Групу з місцевого економічного розвитку

Усть-Путильської сільської ради
 

1. Загальні засади


1.1. Робоча група з місцевого економічного розвитку Усть-Путильської сільської  ради (далі Робоча група) є постійним консультативно-дорадчим органом (КДО) Усть-Путильської  сільської ради, що утворюється та діє при сільській раді.  КДО створений для планування, виконання та регулярного перегляду заходів місцевого економічного розвитку у громаді.


1.2. У своїй діяльності Робоча група керується чинним законодавством України, рішеннями сільської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського  голови та цим Положенням.

 

1.3. Місцевий економічний розвиток (далі — МЕР) — партисипативний процес, до якого залучені зацікавлені сторони громади та метою якого є забезпечення конкурентоспроможності та розвиток конкурентних переваг території громади, стале економічне зростання на місцевому рівні та підвищення якості життя її мешканців.  Економічне зростання відбувається через регулярний діалог з місцевим бізнесом, підтримку наявного бізнесу, сприяння підприємництву, розвиток людського капіталу та трудових ресурсів, та залучення нових бізнесів і інвестицій в громаду.


1.4. Програма місцевого економічного розвитку – це документ, розроблений робочою групою, що містить набір конкретних проєктів, реалізація яких дозволить досягти цілей економічного розвитку громади, визначених у Стратегії. Програма МЕР формується  на термін  3-4 роки. Програма МЕР містить не менше ніж три проєкти з детально описаними заходами, що необхідно виконати, переліком та орієнтовною вартістю необхідних матеріалів/обладнання/послуг, які необхідно придбати,  відповідальними особами, закріпленими за координацію виконання кожного з проєктів//етапів проектів. 

 

1.5.  Проєкт — логічно та хронологічно узгоджений комплекс заходів, виконання яких призводить до досягнення поставленої мети у встановлений термін, із залученням визначених людських, матеріальних і фінансових ресурсів.


2. Мета, завдання та повноваження Робочої Групи. 


2.1. Метою діяльності Робочої Групи є координація діяльності виконавчих органів, комунальних установ, закладів і підприємств, представників бізнесу, підприємців  та громадянського суспільства задля досягнення сталого економічного зростання у громаді.

2.2. Основною метою Робочої Групи є створення сприятливого середовища у громаді для:

- Підтримки наявного бізнесу,
- Сприяння розвитку підприємництва;
- Розвитку трудових ресурсів;
- Залучення нового бізнесу та інвестицій.

Робоча група на підставі проведеного аналізу  конкретизує пріоритети громади щодо МЕР.

2.3. Повноваження Робочої Групи полягають у:
- моніторингу стану МЕР у громаді,

- розробці Економічного профілю громади,

- підготовці  та вдосконаленні програми МЕР, її моніторингу та оцінці виконання, внесенні змін;

- проведенні громадських обговорень та інших публічних заходів,

- залученні зацікавлених осіб та експертів до діяльності Робочої Групи,

- отриманні в установленому порядку від посадових осіб органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформації, необхідної для виконання покладених на неї завдань;
- наданні сільській раді та  посадовим особам місцевого самоврядування пропозицій щодо покращення МЕР.

 3. Формування складу Робочої Групи

 

3.1. Робоча група складається з голови, заступника, секретаря та інших членів у кількості  12 осіб.  Голова, заступник та секретар обираються членами Робочої Групи. Персональний склад Робочої Групи затверджується рішенням Усть-Путильської сільської ради.


3.2. До складу Робочої групи обов’язково повинні входити представники:
- місцевої влади;
- бізнесу;

- громадських організацій або активних у громадській діяльності жителів;

- молодіжних організацій, молодіжної ради, або активних представників молоді;

- представники освіти,  в т.ч. професійної.

Склад робочої групи має бути гендерно збалансованим.

Персональний склад Робочої групи місцева рада оприлюднює на своєму  офіційному веб-сайті протягом п’яти робочих днів з дня її утворення.

3.3. Члени Робочої Групи мають право вносити на розгляд Робочої Групи будь-які питання, що стосуються її діяльності. 

3.4. Члени Робочої Групи виконують свої обов’язки на громадських засадах.
3.5. Рішення про оновлення складу Робочої групи приймаються  на засіданні Робочої групи. Зміни у складі Робочої групи затверджуються рішенням Усть-Путильської сільської ради, зокрема, на підставі протоколу засідання Робочої групи з МЕР. ОМС оприлюднює відомості про такі зміни на своєму офіційному веб-сайті протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

 

4. Організація та процедури роботи
 

4.1. Формою роботи Робочої Групи є засідання, які проводяться за необхідності, але не рідше одного разу на три місяці.

4.2. Голова Робочої Групи здійснює загальне керівництво та забезпечує організацію роботи органу, скликає засідання та головує на них. У разі відсутності голови, засідання проводить заступник голови за його дорученням.

4.3. Секретар Робочої Групи веде та оформлює протокол засідання, робить витяги з нього.

4.4. Члени Робочої Групи беруть персональну участь у її засіданнях. Засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів. За рішенням Робочої Групи та за наявності технічних засобів засідання Ради може бути проведено дистанційно в режимі відеоконференції.
4.5. На своїх засіданнях Робоча група розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції, і виконує, але не обмежуючись, наступні дії та заходи: розробляє, публікує на офіційному сайті громади, оновлює (не рідше одного разу на рік, не пізніше 31 травня) Економічний профіль громади; розробляє проєкт, проводить громадське обговорення, та моніторить (не рідше ніж двічі на рік) впровадження Програми МЕР; публікує звіти про виконання Програми МЕР на сайті громади; розробляє заходи щодо залучення і роботи з інвесторами; бере участь у засіданнях сесії місцевої ради (щонайменше двічі на рік). У порядку денному кожного засідання присутні  питання, пов’язані із виконанням Програми МЕР. Робоча група щорічно звітується перед сільською  радою щодо своєї діяльності. Звіт містить аналіз виконання Програми МЕР, пропозиції до її оновлення, а також аналіз перспектив для МЕР на наступний рік. У звіті окремо висвітлюється діяльність КДО з МЕР стосовно стимулювання підприємницької діяльності серед молоді, жінок, та/або ветеранів, та/або інших вразливих груп населення громади.

Робоча група готує інформацію для використання у щорічному публічному звіті голови громади. Звіт містить окремий розділ, присвячений місцевому економічному розвитку на основі Програми МЕР. Зокрема, наводяться дані стосовно виконаних проєктів, стану впровадження поточних проєктів МЕР та щодо розробки нових проєктів МЕР.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Робочої Групи. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

4.6. Засідання робочої групи вважається чинним, якщо на ньому були  присутні більше половини членів робочої групи.
4.7. Проведене засідання оформлюється протоколом, у якому вказуються прийняті рішення за наслідками засідання  Робочої Групи.  Протокол підписується головуючим на її засіданні та секретарем і надсилається всім членам Робочої Групи, виконавчим органам сільської ради та публікується на сайті громади. Член Робочої Групи, який не підтримує пропозиції та рекомендації, може викласти в письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

4.8. Підготовку матеріалів до розгляду Робочою Групою, повідомлення всім членам Робочої Групи про час і дату чергового засідання, ведення протоколу засідання Ради та його надсилання членам Робочої Групи забезпечує секретар. Про дату проведення засідання та порядок денний члени Робочої Групи інформуються не пізніше,  ніж за три робочих дні до дати проведення засідання.

4.9. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Робочої групи забезпечує відділ документообігу зв’язків з громадськістю та комп’ютерного забезпечення сільської ради,  який створює належні умови для її роботи, у тому числі забезпечує Робочу групу простором для робочих зустрічей та засобами зв'язку.

 

5. Моніторинг впровадження програми МЕР

 

5.1. Основною метою моніторингу є забезпечення реалізації та постійної підтримки актуальності стану Програми МЕР та проєктів МЕР, які описані в Програмі.

5.2. Моніторинг процесу реалізації Програми МЕР проводиться координаторами проєктів, інформація зводиться відділом документообігу зв’язків з громадськістю та комп’ютерного забезпечення і заслуховується на засіданні Робочої групи не рідше,  ніж двічі на рік. Результати річного моніторингу аналізуються із врахуванням індексу спроможності місцевої влади (PMCI) та його динаміки.

5.3. Координатори проєктів подають відділу  документообігу зв’язків з громадськістю та комп’ютерного забезпечення  інформацію щодо стану реалізації проєктів та необхідних подальших дій з впровадження проєктів.

5.3. За результатами моніторингу Робоча група готує звіт, який підписує Голова Робочої Групи  та публікує звіт на офіційному сайті громади. Даний звіт враховується фахівцями сільської роботи у своїй роботі.

5.4. Робоча група може вносити пропозиції з коригування та оновлення Програми МЕР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                               Додаток № 3

 

Ресурсне забезпечення  програми  «Місцевого економічного розвитку Усть-Путильської територіальної громади

Чернівецької області на  2021-2025 роки та План дій з її  впровадження»

 

Обсяг коштів, які пропонується

залучити на виконання програми

Всього по роках, грн.

2021 рік

 

2022 рік

2023 рік

2024 рік

2025 рік

Всього витрат на виконання програми

1

 

2

3

4

5

6

7

Обсяг ресурсів всього, в тому числі:

472210,00

 

147750,00

180000,00

420000,00

1219960,00

1. Проєкт «Облаштування сільських ринків в с. Усть-Путила та с. Розтоки Усть-Путильської громади торговими місцями

 

 

 

 

420000,00

420000,00

місцеві бюджети

 

 

 

 

30000,00

30000,00

позабюджетні кошти

 

 

 

 

390000,00

390000,00

2.Проєкт «Облаштування фахової швейної майстерні у с. Мариничі для жителів Усть-Путильської ТГ»

472210,00

 

 

 

 

472210,00

місцеві бюджети (кошти місцевого бізнесу)

145000,00

 

 

 

 

145000,00

позабюджетні кошти (кошти програми DOBRE)

327210,00

 

 

 

 

327210,00

3.Проєкт «Створення інтерактивної мапи громади задля посилення спроможності громади і напрямку туристичного розвитку»

 

 

 

180000,00

 

180000,00

місцеві бюджети

 

 

 

10000,00

 

10000,00

позабюджетні кошти

 

 

 

170000,00

 

170000,00

4.Проєкт «Розробка бренду Усть-Путильської громади»

 

 

147750,00

 

 

147750,00

місцеві бюджети

 

 

5000,00

 

 

5000,00

позабюджетні кошти

 

 

142750,00

 

 

142750,00

 

 

-

 

-

 

 

 

 

           Секретар сільської ради                                                                                                              Надія ЛІЗУН

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь