Усть-Путильська територіальна громада!
Чернівецька область, Вижницький район

На 2017 рік

                                                                                                                                        Додаток 1                      

   Затверджено

                                                                                                      рішенням Х сесії УІІ скликання

                                                                                                       Усть-Путильської сільської ради

                                                                                                                  № 99-10/16  від  30 червня   2016 року

 

Положення

про  податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

  1. Загальні положення
    1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, встановлюється згідно з Податковим кодексом України.
    2. Наведені у цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні: - об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості - це будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду та об'єкти нежитлової нерухомості.

Об’єкти житлової нерухомості поділяються на такі типи:

а) житловий будинок – будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості;

б) житловий будинок садибного типу – житловий будинок, розташований на окремій ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;

в) прибудова до житлового будинку – частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну або більше спільну капітальну стіну;

г) квартира – ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання;

г) котедж – одно, півтора поверховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою;

д) кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах – ізольоване помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів;

е) садовий будинок – будинок для літнього (сезонного)  використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного питання нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових;

є) дачний будинок – житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку.

Об’єкти нежитлової нерухомості – будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду. У нежитловій нерухомості виділяють:

а) ресторани та бари, туристичні бази, будинки відпочинку;

б) будівлі офісні – будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей;

в) будівлі торговельні – магазини, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування;

г) гаражі – гаражі, стоянки;

г) будівлі промислові та склади;

д) господарські (присадибні будівлі) – допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси , котельні, трансформаторні підстанції тощо;

ж) інші будівлі.

2. Платники податку

2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової  та/або нежитлової нерухомості, які розміщені на території сільської ради.

2.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової  нерухомості  перебуває в спільній частковій власності кількох осіб платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової  та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової  та/або нежитлової  нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

3. Об’єкт оподаткування 

3.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та/або нежитлової  нерухомості, в тому числі його частка.

3.2. Не є об’єктом оподаткування:

а) житлова нерухомість, непридатна для проживання, в тому числі у зв'язку із аварійним станом, що визнана такою згідно з рішенням сільської ради;

б) об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

в) гуртожитки;

г) об'єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб'єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

д) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

е) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

є) об'єкти житлової та/або нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

4. База оподаткування.  

4.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

4.2. База оподаткування об’єктів житлової  та/або нежитлової нерухомості, в  тому числі їх часток які перебувають у власності фізичних  осіб, обчислюється контролюючим органом  державної податкової служби на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно.

4.3. База оподаткування об’єктів житлової  та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної  площі кожного окремого об'єкта  оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

 

5. Пільги зі сплати податку.

5.1. Пільги із сплати податку

5.2. База оподаткування об’єкта/об'єктів  житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебуває у власності фізичної особи – платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів.

в) для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток( у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

5.3. Пільги зі сплати податку з об'єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

а) об'єкт/об'єкти оподаткування, якщо площа такого/таких  об'єкта/об'єктів перевищує п'ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням сільської ради;

б) об'єкти оподаткування, що використовуються власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у пІдприємницькій діяльності).

6. Ставка податку.

6.1. Ставки податку встановлюється в таких розмірах за 1 кв. метр об’єкта житлової та/або нежитлової  нерухомості:

 

Розмір ставки у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня звітного(податкового) року, за 1 кв. м.

Об'єкти житлової нерухомості

Для фізичних осіб (%)

Для юридичних осіб (%)

1.1 Житловий будинок

1

1

1.1.2.Прибудова до житлового будинку

0,25

0,25

1.1.3.Квартира

1

1

1.1.4.Котедж

1

1

1.1.5.Кімнати багатосімейних (комунальних квартир)

1

1

1.1.6.Садовий будинок

0,5

0,5

1.1.7.Дачний будинок

0,5

0,5

Об'єкти нежитлової нерухомості

 

 

2.1.Будівлі готельні

0,5

0,5

2.2.Будівлі офісні

0,5

0,5

2.3.Будівлі торговельні

1,0

1,0

2.4.Гаражі

0,25

0,25

2.5.Господарські (присадибні будівлі)

-

-

2.6.Будівлі для публічних виступів (крім казино, ігорних будинків)

0,5

0,5

2.7.Інші будівлі

0,5

0,5

 

 

 

 

7. Податковий період.

 

 7.1. Базовий податковий(звітний) період дорівнює календарному року.

 

8. Порядок обчислення податку.

 

8.1. Обчислення  суми податку з об’єктів житлової  нерухомості, які знаходяться  у власності фізичних осіб, проводиться контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості  з урахуванням таких особливостей:

 

а) за наявності у власника платника податку одного об'єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до ст.. 266 Податкового  кодексу України, та пільги органу місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об'єктів ( у разі встановлення) і відповідної ставки податку;

 

б) за наявності у власності платника податку більше одного об'єкта житлової нерухомості одного або різних типів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об'єктів, зменшеної відповідно до ст.. 266 Податкового кодексу України, та пільги органу місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об'єктів ( у разі встановлення) і відповідної ставки податку.

 

8.2. Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об'єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

 

8.3. Податкове повідомлення-рішення про суму податку, що підлягає сплаті, та платіжні реквізити надсилаються платникам  податку – фізичним особам контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації)   до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

 

8.4. Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності юридичних осіб, здійснюється ними самостійно станом на 1 січня і до 20 лютого подається контролюючому  органу  за місцезнаходженням об'єкта оподаткування декларацію за встановленою формою у порядку, передбаченому Податковим кодексом України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально;

 

8.5. У разі набуття права власності на об’єкт житлової нерухомості протягом року податок нараховується з дня виникнення права власності на такий об’єкт.

 

 

9. Строк та порядок сплати податку.

 

9.1. Податок сплачується  за місцем розташування об’єкта оподаткування і зараховується до бюджету Усть-Путильської сільської ради згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

 

9.2. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

 

а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

 

б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

10. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку.

 

10.1. Платники податку – юридичні особи подають до 1 лютого звітного року органу державної податкової служби за місцезнаходженням об’єкта оподаткування розрахунок за формою, встановленою центральним органом державної податкової служби за погодженням з Міністерством фінансів України та Комітетом Верховної Ради України, що відповідає за проведення податкової політики, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

 

10.2. Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості

декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт.

 

11. Відповідальність за порушення податкового законодавства та контроль податкових органів.

 

11.1. Платники податку та їх посадові особи несуть відповідальність у разі здійснення порушень, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за яким покладено на контролюючі органи, відповідно до Податкового кодексу України та інших законів України.

 

11.2. За неподання, порушення порядку заповнення та строків подання податкової декларації органам державної податкової служби, недостовірність наданої інформації платники податку та їх посадові особи несуть відповідальність відповідно до норм Податкового кодексу України.

 

11.3. Контроль за дотримання вимог  податкового законодавства у частині справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, здійснюється органами державної податкової служби.

 

 

Секретар сільської ради                                 Н.О. Фрей

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь