Усть-Путильська територіальна громада!
Чернівецька область, Вижницький район

Положення про порядок подання та розгляду електронних петицій в Усть-Путильській сільській раді

Дата: 16.09.2021 13:32
Кількість переглядів: 392

 

 

 

УКРАЇНА

УСТЬ-ПУТИЛЬСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

9 сесія  УІІІ скликання

 

РІШЕННЯ №252-09/21

23 липня 2021р.                                                                                                         Усть-Путила

 

Про затвердження Положення про порядок

подання та розгляду електронних петицій в

Усть-Путильській сільській раді

 

Відповідно до вимог Конституції України, статті 23 ? Закону України «Про звернення громадян»,  керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою розширення можливостей реалізації права громадян на звернення до Усть-Путильської сільської ради, передбаченого Конституцією України із застосуванням ефективних новітніх методів, зокрема, шляхом електронної петиції, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити Положення про порядок подання та розгляду електронних петицій  в Усть-Путильській сільській раді, що додається.

 

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту, прав людини, законності, депутатської діяльності, етики розвитку місцевого самоврядування, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

 

 

Сільський голова                                                                                          Марія ІЛЮК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення 9 сесії сільської ради

 УІІІ скликання

від 23 липня 2021р. №252-09/21

 

ПОЛОЖЕННЯ

про електронні петиції в Усть-Путильській сільській територіальній громаді

 

Розділ 1. Загальні положення

1.1 Електронна петиція – колективне електронне звернення (ініціатива), розміщене на веб-сайті Усть-Путильської сільської  ради для голосування громадян,  яке за умови набрання необхідної кількості голосів, обов’язкове до розгляду на найближчому засіданні Усть-Путильської сільської  ради чи її виконавчого комітету.

1.2 Електронна петиція (далі – Петиція) є однією з форм участі територіальної громади  у здійсненні місцевого самоврядування.

 

Розділ 2. Порядок подання електронної петиції

2.1 Петиція подається ініціатором, який зареєстрований, проживає, працює чи навчається у Усть-Путильській територіальній громаді через веб-сайт Усть-Путильської сільської  ради шляхом розміщення тексту петиції у розділі «Електронні петиції».

2.2 Для створення електронної петиції до Ради, її виконавчих органів автору необхідно авторизуватися на офіційному веб-сайті Ради або веб-сайті громадського об’єднання за допомогою системи електронної ідентифікації особи. Для подання петиції автору необхідно зазначити своє прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу зареєстрованого місця проживання, адресу електронної пошти та надати згоду на обробку своїх персональних даних.

2.3 Петиція подається в електронній формі та повинна містити: прізвище, ім’я, по батькові автора або назву громадського об’єднання (із зазначенням посадової особи), адресу зареєстрованого місця проживання, а також адресу електронної пошти, зміст звернення з обґрунтуванням необхідності його розгляду та вирішення. До електронної петиції можуть додаватись проекти актів органів і посадових осіб місцевого самоврядування. Неправдиві відомості, подані автором (ініціатором) петиції або громадським об’єднанням, а також використання лайливих слів, прямих образ на ім’я конкретних осіб, є підставою для відмови в її оприлюдненні або для виключення з режиму оприлюднення після з’ясування зазначених обставин.

2.4 Петиції повинні стосуватись питань, які відносяться до повноважень та компетенції органу місцевого самоврядування, відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцевого самоврядування в Україні» та чинного законодавства.

2.5 В петиції має бути викладено суть порушеного питання, пропозиція щодо його вирішення, а в заголовку петиції зазначено її короткий зміст. Петиція не може містити заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини, інформацію, яка принижує честь і гідність, права та законні інтереси осіб, матеріали та вислови, які становлять загрозу національним інтересам і національній безпеці України, матеріали та заклики, які містять передвиборчу агітацію, рекламу товарів, робіт та послуг.

 

Розділ 3.Порядок розгляду електронної петиції.

3.1 Організацію розгляду петицій забезпечує відділ організаційної, кадрової та інформаційної роботи Усть-Путильської сільської  ради.

3.2 Петиція впродовж одного робочого дня з моменту подачі перевіряється модератором (працівником відділу організаційної, кадрової та інформаційної роботи) на відповідність вимогам пункту 2.3 цього Положення. У разі невідповідності електронної петиції зазначеним вимогам оприлюднення такої петиції не здійснюється, а ініціатору, у той же термін, надсилається вмотивована відмова.

3.3 В разі відповідності петиції зазначеним вимогам, модератор передає петицію на розгляд сільському голові, який скеровує її у юридичний відділ для отримання протягом одного робочого дня висновку щодо відповідності петиції вимогам пунктів 2.4. та 2.5 цього Положення. У випадку отримання позитивного висновку щодо відповідності вимогам пунктів 2.4. та 2.5 цього Положення сілсьький голова невідкладно приймає рішення щодо оприлюднення петиції. У випадку отримання висновку щодо невідповідності вимогам пунктів 2.4. та 2.5 цього Положення, а також якщо зміст питання не належить до компетенції органу місцевого самоврядування, то сілсьький голова приймає рішення щодо відмови в оприлюдненні петиції.

3.4 Автор, якому відмовлено в оприлюдненні петиції, може виправити недоліки та подати цю петицію повторно.

3.5 Юридичний відділ має право вносити технічні правки до тексту електронної петиції, які не змінюють суті звернення.

3.6 Дата оприлюднення петиції на веб-сайті Усть-Путильської сільської  ради є датою початку збору голосів на її підтримку. Інформація про початок збору голосів на підтримку петиції невідкладно публікується на веб-сайті Усть-Путильської сільської  ради, а також надсилається ініціатору петиції на електронну адресу, вказану під час реєстрації. Для розгляду петиції необхідно зібрати на її підтримку не менше 50 підписів протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення петиції.

3.7 Збір голосів здійснюється на офіційному веб-сайті Усть-Путильської сільської  ради у розділі «Петиції». Для участі у зборі голосів учасник проходить реєстрацію за допомогою системи електронної ідентифікації особи, зазначивши своє прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу зареєстрованого місця проживання, адресу електронної пошти та надати згоду на обробку своїх персональних даних. Голоси, надіслані від однієї і тієї ж особи, визнаються модератором недійсними та не враховуються при підрахунку голосів, про що модератором повідомляє такого учасника на його електронну адресу.

3.8 Петиція, яка впродовж встановленого терміну набрала необхідну кількість голосів на свою підтримку, не пізніше наступного дня невідкладно надсилається модератором системи селищному голові та підлягає розгляду на найближчому засіданні селищної ради (після розгляду у відповідних постійних комісіях ради) чи виконавчого комітету. Якщо є необхідність, то відповідний структурний підрозділ виконавчого комітету із залученням автора подання петиції готує проект рішення для вирішення піднятої петицією проблеми.

3.9 На засідання селищної ради або виконавчого комітету пов’язані з розглядом петиції запрошується автор, якому надається право представити свою петицію та виступити з доповіддю або співдоповіддю щодо питання, піднятого у тексті петиції. За підсумками розгляду приймається відповідне рішення.

3.10 У разі прийняття рішення про підтримку електронної петиції, відповідний виконавчий орган Усть-Путильської сільської  ради, визначений у тексті рішення, готує дорожню карту вирішення питання, порушеного електронною петицією.

3.11 Дорожня карта вирішення питання, порушеного електронною петицією розробляється за участю автора петиції.

3.12 Дорожня карта вирішення питання, порушеного електронною петицією обов’язково повинна містити наступні пункти:

- спосіб вирішення питання;

- строки вирішення питання;

- розмір бюджетних призначень, необхідних для вирішення питання.

3.13 Після розробки дорожньої карти, вона розглядається на засіданні профільної постійної комісії Усть-Путильської сільської  ради або виконавчого комітету. Якщо рішення про підтримку петиції ухвалено на засіданні сільської ради, тоді дорожня карта розглядає профільною постійною комісією Усть-Путильської сільської  ради, якщо виконавчий комітет, тоді розгляд дорожньої карти відбувається на засіданні виконавчого комітету.

3.14 Відділ організаційної, кадрової та інформаційної роботи забезпечує публікацію інформації про дорожню карту вирішення питання, порушеного петицією, на веб-сайті Усть-Путильської сільської  ради.

3.15 Петиція, яка у встановлений термін не набрала необхідної кількості голосів на свою підтримку, після завершення терміну збору підписів не розглядається як петиція, про що повідомляється автор петиції з наданням роз’яснень щодо порядку вирішення порушеного питання відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

3.16 За потреби проводяться громадські слухання або консультації з громадськістю щодо змісту петиції.

3.17 Результат розгляду петиції та пов’язані з нею документи не пізніше 5 робочих днів після розгляду та прийняття рішення оприлюднюється на веб-сайті Усть-Путильської сільської  ради і одночасно надсилаються модератором автору на вказану під час реєстрації електронну адресу. У разі не підтримання петиції сілсьькою радою або виконавчим комітетом у відповіді зазначаються обґрунтована відмова та додаються копії усіх підготовлених проектів документів.

 

 

 

Керуюча справами (секретар)

виконавчого комітету                                                                      Тамара РІЗУН

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь