Усть-Путильська територіальна громада!
Чернівецька область, Вижницький район

Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника (головного лікаря) комунального закладу охорони здоров»я КНП «Мариничівська АЗПСМ» Усть-Путильської сільської ради, Вижницького району, Чернівецької області!

Дата: 31.03.2021 12:59
Кількість переглядів: 1059

 

Оголошення

про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника

(головного лікаря) комунального закладу охорони здоров»я  КНП «Мариничівська АЗПСМ» Усть-Путильської сільської ради, Вижницького району, Чернівецької області

 

 

Дата: 31.03.2021


Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Постанова КМУ № 1094 від 27 грудня  2017 року «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», затверджений Міністерством охорони здоров'я України від 29 березня 2002 р. №117, Постанова КМУ від 21 серпня 2019 року № 792 «Про затвердження Порядку укладання контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я та типових форм контракту з керівником  державного, комунального закладу охорони здоров’я», розпорядження сільського голови від 29 березня 2021 року №25-р «Про оголошення рішення щодо проведення конкурсу та початок формування конкурсної комісії на зайняття вакантної посади керівника комунального закалду охорони здоров»я (головного лікаря)  КНП «Мариничівська АЗПСМ Усть-Путильської сільської ради »:

 

Найменування закладу: Комунальне некомерційне підприємство «Мариничівська амбулаторія ЗПСМ» Усть-Путильської сільської ради, Вижницького району, Чернівецької області.

 

Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: 59114, Україна, Чернівецька  область, Вижницький район, с.Усть-Путила, вулиця Центральна,50.

 

Основні напрями його діяльності: підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

 

Згідно статуту: Основною метою створення Підприємства є надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає (перебуває) на території Усть-Путильської сільської територіальної громади, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.

Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:

- медична практика з надання первинної та інших видів медичної допомоги населенню; - забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку;

- організація надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку, в тому числі надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, які не потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;

- проведення профілактичних щеплень;

- планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів;

- консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також  щодо ведення здорового способу життя;

- взаємодія з суб’єктами надання вторинної (спеціалізованої) та   третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного  діагностування та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта;

- організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку;

- проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;

- направлення на МСЕК осіб зі стійкою втратою працездатності;

- участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;

- участь у державних та регіональних програмах щодо організації    пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я;

- участь у державних та регіональних програмах щодо скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку визначеному відповідними програмами та законодавством.

- участь у визначенні проблемних питань надання первинної медичної допомоги у громаді та шляхів їх вирішення;

- надання рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо розробки планів розвитку первинної медичної допомоги у громаді;

- визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;

- моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;

- забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства;

- зберігання, перевезення, придбання, пересиланння, відпуск, використання, знищення наркотичних засмобів, психотропних речови, їх аналогів та прекурсорів, замісників їх аналогів, отруйних та сильнодіючих речовин (засобів) згідно з вимогами чинного законодавства України;

- закупівля, зберігання та використання ресірсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т.ч.наркотичних засобів та прекурсорів), обладнання  та інвентрар;

- залучення медичних працівників для надання первинної медико-санітарної допомоги, в тому числі залучення лікарів, що працюють як фізичні особи-підприємці за договорами підряду, підтримка  професійного розвитку медичних працівників для надання якісних  послуг;

- координація діяльності лікарів із надання первинної медичної  допомоги з іншими суб’єктами надання медичної допомоги, зокрема закладами вторинної та третинної медичної допомоги, санаторіїв, а також з іншими службами, що опікуються добробутом населення,  зокрема соціальна служба, та правоохоронними органами;

- надання платних послуг з медичного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства України;

- надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях  перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів,  спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей;

- надання будь-яких послуг інших суб’єктам господарювання, що  надають первинну медичну допомогу на території громади Усть-Путильсьької сілсььокї ради;

- утримання будівель, споруд і технічних засобів Підприємства та його підрозділів у належному стані;

- забезпечити належну експлуатацію та функціонування медичного обладнання у підрозділах Підприємства;

- здійснення контролю за використанням матеріально-технічних ресурсів у підрозділах Підприємства;

- облік матеріальних цінностей, у т.ч. медичного обладнання та інвентарю;

- планування ремонтно-будівельних робіт, оснащення медичним обладнанням та інвентарем;

- інші функції, що випливають із покладених на Підприємство завдань.

Підприємство може бути клінічною базою вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.

 

Статут Комунального некомерційного підприємства КНП «Мариничівська АЗПСМ» Усть-Путильської сільської ради, затверджений рішенням ХХХУІІ сесії УІІ скликання Усть-Путильської сільсьокї ради від 24 квітня 2021 року №48-37/18. Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності закладу згідно Статуту.

 

Структура закладу КНП «Мариничівська АЗПСМ» включає: адміністративно-управлінський відділ; допоміжні підрозділи, у тому числі господарчі; лікувально-профілактичні підрозділи (центри первинної медичної допомоги, амбулаторії, які можуть включати фельдшерсько-акушерські пункти, пункти здоров’я, фельдшерські пункти, медичні пункти).

 

Приймання документів для участі у конкурсі: з 31 березня 2021 по 29 квітня 2021 року включно.

 

Адреса приймання документів для участі в конкурсі: вул. Центральна,50, с.Усть-Путила, Чернівецька область, (2 поверх) – Усть-Путильська сільська рада, Вижницького району, Чернівецької області (контактна особа Різун Т.М.).

 

Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію (у випадках, визначених законодавством);

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

 

Вимоги до претендента:

Вища освіта, повинна відповідати  єдиним кваліфікаційним вимогам для керівника закладу охорони здоровя. Стаж роботи не менше 3-х років за основною спеціальністю або одного року на керівних посадах.

  

Вимоги до конкурсної пропозиції:

Конкурсна пропозиція повинна містити проєкт плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:

-план реформування закладу протягом одного року;

-заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

 

-пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

 

-пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

 

 Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту: умови оплати праці та матеріального забезпечення керівника комунального закладу охорони здоровя  визначаються контрактом, укладеним із Уповноваженим органом управління.

 

Дата і місце проведення конкурсу: 04 травня 2021 року о 10-00 год., вул.Центральна,50, с.Усть-Путила, Чернівецька область, (2 поверх, кабінет сільського голови). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь