A A A K K K
для людей із порушенням зору
Усть-Путильська територіальна громада!
Чернівецька область, Вижницький район

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій та евакуаційна комісія Усть-Путильської сільської ради

Дата: 21.02.2020 15:19
Кількість переглядів: 2069

Фото без опису

УКРАЇНА

УСТЬ-ПУТИЛЬСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ВИКОНАВЧИЙ    КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

«21»  лютого  2020 року                                                        № 9/2

 

Про утворення комісії з

питань техногенно-екологічної

безпеки і надзвичайних ситуацій

та евакуаційної комісії

 

Керуючись ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кодексом Цивільного захисту України,  Постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015р. № 409 «Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій»  та з метою  координації дій у разі загрози виникнення надзвичайної ситуації та ліквідації її наслідків, виконавчий комітет сільської ради

 

 В И Р І Ш И В:

 

1. Утворити комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Усть-Путильської сільської ради у  складі згідно з додатком 1.

2. Затвердити Положення про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Усть-Путильської сільської ради згідно з додатком 2.

3.Утворити евакуаційну комісію Усть-Путильської сільської ради у складі згідно з додатком 3.

4. Затвердити положення про евакуаційну комісію згідно з додатком 4.

5.Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

 

 

 

 

В.о. сільського голови                              Наталія ФРЕЙ

 

 

 

 

 

Затверджено

                                                                                 рішенням виконавчого комітету

                                                                                  Усть-Путильської сільської ради

Від 21 лютого 2020 року № 9/2

 

 

 

СКЛАД

евакуаційної комісії

Усть-Путильської сільської ради

 

 1. Фокшек Сергій Володимирович  державний реєстратор ЦНАП – голова комісії
 2. Ларіон Меланія Омельянівна адміністратор ЦНАП – заступник голови комісії
 3. Джиголя Олеся Олексіївна головний спеціаліст сільської ради – секретар комісії
 4. Лікар Людмила Василівна завідувачка ФАП – член комісії
 5. Скидан Антоніна Олександрівна директор ЗДО – член комісії
 6. Скидан Вероніка Юріївна – директор ДМШ – член комісії
 7. Григоряк  Ярослав Миколайович депутат сільської ради – член комісії
 8. Яновська Надія Костянтинівна бібліотекар - член комісії
 9. Мігуца  Дмитро Миколайович депутат сільської ради – член комісії

 

Затверджено

                                                                                 рішенням виконавчого комітету

                                                                                  Усть-Путильської сільської ради

Від 21лютого 2020 року №9/2

 

 

СКЛАД

 Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки

і надзвичайних ситуацій Усть-Путильської сільської ради

 

 

 1. Фрей Наталія Олексіївна в.о. сільського голови – голова комісії
 2. Боцвин Галина Ярославівна начальник  ЦНАП – заступник голови комісії
 3. Джиголя Олеся Олексіївна головний спеціаліст сільської ради – секретар комісії
 4. Григоряк Марія Григорівна староста – член комісії
 5. Гльоза Сергій Валерійович завідувач КНП «Мариничівська амбулаторія ЗПСМ» – член комісії
 6. Рубан Василь Васильович депутат сільської ради – член комісії
 7. Скидан Наталя Миколаївна депутат сільської ради – член комісії

 

 

 

   ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчого комітету

№     9/2      від 21 лютого 2020 року

ПОЛОЖЕННЯ

про евакуаційну комісію

 

1.Евакуаційна комісія (далі – Комісія) є органом управління цивільної оборони Усть-Путильської сільської ради, який створюється з метою проведення заходів щодо організованого вивезення (виведення) мешканців села і майна із району постійного розташування у разі прийняття рішення на її евакуацію (передислокацію на нове місце розташування) в надзвичайних ситуаціях мирного часу та в особливий період. Евакуація (відселення) може також здійснюватися у безпечне місце при тимчасовому відселенні мешканців із будинків.

Комісія утворюється виконавчим комітетом сільської ради і підпорядковується сільському голові  та начальнику штабу цивільної оборони.

 

2.Комісія у своїй роботі керується законодавчими, нормативно - правовими актами України з питань цивільного захисту, розпорядженнями обласної та районної державних адміністрацій та цим Положенням.

 

            3.Основними завданнями Комісії є:

 1. Планування, підготовка і контроль за проведенням евакуації населення  у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та ліквідації їх наслідків у мирний час і в особливий період, його розміщення та життєзабезпечення в безпечних районах.
 2. Планування прийому та розміщення еваконаселення в особливий період, його життєзабезпечення.
 3. Підготовка населення до проведення заходів з евакуації.
 4. Надання пропозицій сільському голові щодо:

визначення безпечних районів розміщення еваконаселення, їх закріплення за організаціями та об’єктами господарювання;

прийняття рішення щодо проведення евакуації населення;

матеріально-технічного та інших видів забезпечення проведення евакозаходів.

 1. Контроль за підготовкою безпечних районів для розміщення евакуйованого населення;
 2. Під час проведення заходів з евакуації залучення підприємств, установ та організацій, сил і засобів спеціалізованих служб цивільного захисту всіх рівнів територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (далі - територіальна підсистема), залежно від потреби, та координація їх дій.
 3. Визначення пунктів посадки і пунктів висадки та маршрутів руху евакуйованого населення транспортними засобами і пішими колонами.
 4. Розроблення плану з евакуації населення  у мирний час та плану прийому і розміщення еваконаселення в безпечних районах в особливий період.
 5. Організація інформаційного забезпечення евакозаходів.
 6. Забезпечення дотримання вимог законодавства України щодо захисту інформації та у сфері державної таємниці.
 7. Здійснення інших функцій, які пов’язані з покладеними на неї завданнями.

            4.Комісія має право:

 1. Приводити у готовність всі підпорядковані органи з евакуації та керувати їх діями при виконанні заходів з евакуації населення, матеріальних і культурних цінностей у мирний час та в особливий період.
 2. Залучати для проведення евакозаходів органи управління, сили і засоби суб’єктів господарювання (підприємств, установ та організацій) незалежно від форми власності і підпорядкування.
 3. Доводити, в межах своєї компетенції  керівникам підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності  завдання з виконання евакуаційних заходів у мирний час і в особливий період.

           5.Організація роботи Комісії.

            1) Рішення комісії оформляються протоколом, який підписується головою і секретарем цієї комісії. Контроль за виконанням її рішень покладається на заступника голови і секретаря Комісії.

            2) У разі виникнення потреби в негайному проведенні евакуації населення з небезпечних зон і обмеженого часу на розгортання евакоорганів, у складі комісії утворюються оперативні групи, які розпочинають роботу з моменту прийняття рішення про проведення евакуації.

            3) Комісія відповідно до затверджених планів з евакуації доводить до транспортної служби територіальної підсистеми завдання щодо транспортного забезпечення вивезення населення, матеріальних і культурних цінностей та перевіряє їх готовність до дій за призначенням.

 1. На період підготовки та проведення евакозаходів  сільська рада забезпечує членів Комісії:

міжміським телефонним зв’язком та іншими доступними засобами оперативного зв’язку;

транспортними засобами під час роботи в зоні надзвичайної ситуації;

спеціальним одягом та іншими засобами індивідуального захисту, якщо цього вимагають обставини;

 1. За членами Комісії на час виконання завдань зберігається заробітна плата за основним місцем роботи.

 

            6.Прийняті Комісією в межах повноважень рішення надсилаються  спеціалізованим службам цивільного захисту територіальної підсистеми і суб’єктам господарювання незалежно від форми власності та підпорядкування.

 

            7.Склад Комісії:

голова Комісії;

заступник голови Комісії;

секретар Комісії;

групи забезпечення евакозаходів.

Групи забезпечення евакозаходів формуються відповідними  спеціалізованими службами цивільного захисту в складі начальника групи і помічників начальника групи.

 

            8.Комісію очолює голова комісії, який особисто керує її роботою, відповідає за планування і організацію діяльності Комісії та здійснює контроль за проведенням заходів з евакуації.

Голова Комісії:

 1. Керує діяльністю Комісії і здійснює контроль за станом  евакуації населення  при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в мирний час і в особливий період та прийому і розміщення еваконаселення у безпечних місцях в особливий період, організації його життєзабезпечення в безпечних місцях розміщення.
 2. Контролює надання  допомоги еваконаселенню з питань забезпечення його життєдіяльності та соціального захисту у визначених безпечних місцях розміщення в мирний час і в особливий період.
 3. Організовує контроль за виконанням покладених на Комісію завдань з питань планування, організації і виконання заходів з евакуації при проведенні евакуації населення, матеріальних і культурних цінностей при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру у мирний час і в особливий період, а також прийому і розміщення еваконаселення в безпечних місцях в особливий період.
 4. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на Комісію завдань, визначає ступінь відповідальності посадових осіб Комісії.
 5. Вносить пропозиції щодо чисельного та персонального складу Комісії, розподіляє обов'язки її членів, визначає завдання начальникам груп забезпечення евакокомісії.
 6. Забезпечує готовність Комісії до виконання евакуаційних заходів при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру у мирний час і в особливий період.
 7. Затверджує функціональні обов’язки членів Комісії.
 8. Організовує та контролює дотримання членами Комісії  вимог законодавства України щодо захисту інформації та у сфері державної таємниці.

            9.Заступник голови Комісії:.

 1. Відповідає за своєчасність розроблення плану евакуації населення при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і ліквідації їх наслідків у мирний час і в особливий період та плану прийому і розміщення еваконаселення в безпечних місцях  в особливий період, а також щорічного коригування цих планів.
 2. Координує діяльність груп забезпечення, що входять до складу Комісії, а також організовує чергування членів Комісії.
 3. Організовує контроль за розміщенням еваконаселення в безпечних місцях, здійсненням його життєзабезпечення і соціально- побутового обслуговування.
 4. У разі відсутності голови Комісії виконує його обов’язки.

            10.Секретар Комісії:

              Секретар Комісії підпорядковується голові Комісії та його заступнику.

              Секретар Комісії відповідає за:

 1. Своєчасне доведення до всіх виконавців рішень комісії.
 2. Збір і узагальнення інформації,  що надходить до комісії на виконання її рішень, листів Комісії та Табеля термінових і строкових донесень з питань цивільного захисту.
 3. Облік отриманих Комісією документів з питань, що належать до її компетенції, підготовку проектів рішень Комісії, їх оформлення, реєстрацію і зберігання.

            11.Основними завданнями груп забезпечення евакуаційних заходів у складі Комісії є:

 1. Розроблення відповідних розділів плану евакуації населення при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та ліквідації їх наслідків у мирний час і в особливий період з питань забезпечення підготовки і проведення евакуації за своїми напрямками і щорічне їх коригування станом на 01 січня поточного року.
 2. Визначення сил і засобів, необхідних для забезпечення евакозаходів за напрямами, та подача заявок на поповнення недостатньої кількості матеріально-технічних засобів і пально-мастильних матеріалів.
 3. Організація та контроль за здійсненням евакозаходів при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та ліквідації їх наслідків у мирний час і в особливий період.

            12.Функціональні обов’язки начальників груп забезпечення та помічників начальників груп забезпечення за видами забезпечення розробляються згідно з функціями і завданнями Комісії, визначеними цим Положенням, і затверджуються головою Комісії.

 

            13.Комісія щороку готує інформацію про стан планування евакуації, власної підготовки до виконання покладених на неї та інших віднесених до її компетенції завдань.

 

 Голова евакуаційної комісії:_________________________________

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                              Затверджено

                                                                                                                                   Рішенням виконавчого комітету

                                                                                                                            Від 21.02.2020 р. № 9/2

ПОЛОЖЕННЯ

про  комісію з питань техногенно -  екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Усть-Путильської сільської ради

            1. Комісія з питань техногенно-екологічної  безпеки  та надзвичайних ситуацій (далі - комісія) є постійно діючим  органом, який  утворюється виконавчим органом сільської ради.

            2. Комісія   у   своїй   діяльності   керується Конституцією і законами  України,  а  також  указами  Президента України   і   постановами   Верховної   Ради  України, прийнятими відповідно до Конституції України  та  законів  України, актами  Кабінету Міністрів України,  рішеннями Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій                      розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями обласної комісії з питань техногенно-екологічної  безпеки  та надзвичайних ситуацій та  цим Положенням.

3. Основними  завданнями  комісії є:

 1. Координація дій органів управління, сил та засобів територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту, або відповідної ланки такої підсистеми у разі виникнення надзвичайних ситуацій, а також  під час реагування на зазначену ситуацію;

здійснення оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, а також населення про виникнення надзвичайної ситуації та інформування населення про дії в умовах такої ситуації;

залучення сил цивільного захисту до проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, надання гуманітарної допомоги;

забезпечення реалізації вимог техногенної та пожежної безпеки;

навчання населення діям у надзвичайній ситуації;

визначення меж зони надзвичайної ситуації;

здійснення постійного прогнозування зони можливого поширення надзвичайної ситуації та масштабів можливих наслідків;

організація робіт із локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, залучення для цього необхідних сил і засобів;

організація та здійснення:

- заходів щодо життєзабезпечення постраждалого населення;

- заходів з евакуації (у разі потреби);

- радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та медичного захисту населення і територій від наслідків надзвичайної ситуації;

вжиття заходів щодо забезпечення готовності територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту та її ланок до дій в умовах надзвичайної ситуації та в особливий період;

здійснення безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації та обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях;

інформування органів управління цивільного захисту та населення про розвиток надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються;

забезпечення:

- безпеки та сталої роботи транспортної інфраструктури, послуг поштового зв’язку та всіх видів електричного зв’язку;

- санітарного та епідемічного благополуччя населення;

- організацією та керівництвом за проведенням робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій регіонального та місцевого рівня;

2) Визначення шляхів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час:

функціонування територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту та її ланок;

здійснення заходів:

щодо соціального захисту населення, що постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації;

щодо медичного та біологічного захисту населення у разі виникнення надзвичайної ситуації;

3) Підвищення ефективності діяльності організацій, установ, підприємств  під час реагування на надзвичайну ситуацію.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

 1) У режимі повсякденної діяльності:

здійснює координацію діяльності організацій, установ, підприємств  щодо розроблення і виконання цільових програм, здійснення заходів у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки;

здійснює заходи щодо забезпечення захисту населення, сталого функціонування господарських об’єктів, зменшення можливих матеріальних втрат та збереження національної культурної спадщини у разі виникнення надзвичайної ситуації;

бере участь у розгляді питань щодо створення або припинення діяльності підприємств, установ  та організацій незалежно від форми власності, що використовують небезпечні технології (хімічні, радіаційні тощо);

координує здійснення заходів щодо профілактики та локалізації інфекційних захворювань, а також запобігання виникненню випадків масових харчових отруєнь населення;

2) У режимі підвищеної готовності:

здійснює заходи щодо активізації роботи з проведення спостереження та контролю за станом навколишнього природного середовища, перебігом епідемій і спалахами інфекційних захворювань, масовими харчовими отруєннями населення, обстановкою на потенційно небезпечних об’єктах і прилеглих до них територіях, прогнозування можливості виникнення надзвичайної ситуації та її масштабів;

організовує розроблення плану комплексних заходів щодо захисту населення і територій у разі виникнення надзвичайної ситуації, забезпечення сталого функціонування господарських об’єктів;

забезпечує координацію заходів щодо запобігання виникненню надзвичайної ситуації регіонального і місцевого рівня;

готує пропозиції щодо визначення джерел і порядку фінансування заходів реагування на надзвичайну ситуацію;

координує заходи щодо створення резерву засобів індивідуального захисту та матеріальних резервів для запобігання виникненню  надзвичайної ситуації та ліквідації її наслідків, визначає обсяги і порядок використання таких резервів.

3) У режимі надзвичайної ситуації:

забезпечує координацію, організацію робіт та взаємодію органів управління, сил та засобів територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, а також громадських організацій щодо надання допомоги населенню, що постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації;

організовує роботу з локалізації або ліквідації надзвичайної ситуації регіонального та місцевого рівня;

залучає до виконання робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації необхідні рятувальні, транспортні, будівельні, медичні та інші формування з використанням наявних матеріально-технічних, продовольчих та інших ресурсів і запасів;

вживає заходів, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у небезпечних районах;

забезпечує здійснення заходів щодо соціального захисту населення, що постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації;

встановлює межі зони, на якій виникла надзвичайна ситуація, та організовує визначення розміру шкоди, заподіяної суб’єктам господарювання і населенню внаслідок виникнення надзвичайної ситуації регіонально та місцевого рівня;

організовує здійснення постійного контролю за станом навколишнього природного середовища на території, що зазнала впливу надзвичайної ситуації, обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях;

приймає рішення щодо попередньої класифікації надзвичайної ситуації за видом, класифікаційними ознаками та рівнем, забезпечує своєчасне подання до ДСНС зазначених матеріалів;

вивчає обставини, що склалися, та подає обласній державній адміністрації,  інформацію про вжиті заходи, причини виникнення та результати ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, а також пропозиції щодо подальших дій із запобігання її розвитку.

4) У режимі надзвичайного стану:

забезпечує координацію, організацію робіт та взаємодію органів управління та сил територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту з урахуванням особливостей, що визначаються згідно з вимогами Законів України «Про правовий режим воєнного стану», «Про правовий режим надзвичайного стану», а також інших нормативно-правових актів;

здійснює заходи, необхідні для відвернення загрози та забезпечення безпеки і здоров’я громадян, забезпечення функціонування організацій, установ, підприємств.

5) Проводить моніторинг стану виконання організацій, установ, підприємств покладених на них завдань.

5. Комісія має право:

             заслуховувати інформацію керівників організацій, установ, підприємств,  розташованих на території населеного пункту з питань,  що належать до її компетенції, надавати їм відповідні рекомендації;

            одержувати  від організацій, установ, підприємств незалежно від форм власності,  розташованих на території населеного пункту матеріали і документи,  необхідні  для  вирішення  питань,  що  належать до її компетенції;

 

            залучати у разі  потреби  в  установленому  законодавством порядку до    ліквідації наслідків надзвичайної ситуації місцевого рівня сили і засоби, що знаходяться на території населеного пункту;

            залучати  до  участі  у  своїй  роботі  керівників організацій, установ, підприємств,  розташованих на території населеного пункту.

6.    Засідання комісії веде голова, а у разі його відсутності – заступник голови

Посадовий склад  комісії  затверджує виконавчий комітет сільської ради.

            Персональний склад комісії затверджується головою комісії на основі  пропозицій сільської ради та об'єктів розташованих на території сільської ради.

            У разі  відсутності  голови  комісії  його  обов'язки виконує заступник .

7. Голова комісії має право:

            залучати до роботи із запобігання виникненню надзвичайної ситуації або ліквідації її наслідків будь-які транспортні, рятувальні, відбудовні, медичні та інші сили і засоби відповідно до законодавства;

приймати в межах повноважень комісії рішення щодо реагування на надзвичайну ситуацію;

вносити пропозиції в межах законодавства щодо заохочення осіб, які зробили вагомий внесок у запобігання виникненню надзвичайної ситуації, ліквідацію її наслідків;

делегувати на період ліквідації наслідків надзвичайної ситуації свої повноваження заступнику голови комісії.

 

            8. Робочим  органом (секретаріатом) комісії,  що здійснює її організаційне,  інформаційне та методичне забезпечення, є виконавчий комітет сільської ради.

9. Комісія проводить засідання на постійній основі.

Рішення комісії  приймається колегіально більш як двома третинами складу комісії. Член комісії, який не підтримує пропозиції та рекомендації, прийняті комісією, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

Рішення комісії оформляється протоколом, який підписується головою та відповідальним секретарем комісії.

10. Рішення Комісії, прийняті в межах її повноважень, є обов’язковими для виконання організаціями, установами, підприємствами незалежно від форм власності.

11. За членами комісії на час виконання завдань зберігається заробітна плата за основним місцем роботи.

12. Організація побутового забезпечення членів комісії під час роботи в зоні надзвичайної ситуації покладається на виконавчий комітет сільської ради.

Члени Комісії на період проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у разі потреби забезпечуються спеціальним одягом та іншими засобами індивідуального захисту за рахунок  сільської ради.

 

Голова  комісії

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь