A A A K K K
для людей із порушенням зору
Усть-Путильська територіальна громада!
Чернівецька область, Вижницький район

Положення

Дата: 18.12.2019 14:32
Кількість переглядів: 738

Затверджено рішенням сільської ради

 №   290  -58/19 від 29.11.2019 року

 

Положення

про громадський бюджет (бюджет участі)

Усть-Путильської сільської ради

1. Визначення понять, які використовуються у Положенні про громадський бюджет (бюджет участі) Усть-Путильської сільської ради об’єднаної територіальної громади.

1.1. Громадський бюджет або бюджет участі – спосіб визначення видатків частини бюджету громади з допомогою прямого волевиявлення громадян.

1.2. Робоча група/координаційна рада – створена розпорядженням керівника органу місцевого самоврядування постійно діючий орган, члени якого, в межах чинного законодавства України, координують виконання основних заходів щодо впровадження та функціонування громадського бюджету (бюджету участі) у громаді, визначених цим Положенням;

1.3. Автор проекту – це особа, яка досягла 16-річного віку, є громадянином України, громадянином іншої країни або ж є особою без громадянства, яка створила ідею щодо покращення громади, оформила її у вигляді проекту у спосіб, передбачений у Положенні про громадський бюджет (надалі – Положення) та відповідає одному з таких критеріїв:

1.3.1. Місце проживання особи зареєстроване у громаді, що підтверджується паспортом.

1.3.2. Підприємство, установа чи організація, де працює відповідна особа, зареєстроване у громаді, що підтверджується довідкою з місця праці.

1.3.3. Особа навчається, що підтверджується учнівським/студентським квитком.

1.3.4. Особа володіє на праві власності об’єктом нерухомості у  громаді, що підтверджується витягом з відповідного реєстру прав власності.

1.3.5. Місце особи зареєстроване у громаді, що підтверджується паспортом .   

1.4. Проект – описана ідея, реалізація якої може відбуватися за рахунок коштів громадського бюджету (окрім будівництва та капітального ремонту).

1.5. Пункти голосування – місця для проведення голосування, які визначені протоколом засідання Робочої групи/координаційної ради;

1.6. Голосування – процес визначення жителями громади проектів-переможців серед поданих проектів шляхом заповнення бланку для голосування, який затверджується протоколом засідання Робочої групи/Координаційної ради в паперовому чи електронному вигляді;

1.7.Встановлення підсумків голосування – підрахунок Робочою групою/координаційною радою голосів поданих за кожен з проектів відповідно до заповнених бланків для голосування;

1.8. Головні розпорядники коштів – бюджетні установи в особі їх керівників, які отримують повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень для реалізації проектів-переможців

2.1. Робоча група/ Координаційна рада з питань громадського бюджету (бюджету участі) -  постійно діючий робочий орган, утворений розпорядженням керівника органу місцевого самоврядування, що організовує та координує впровадження та реалізацію громадського бюджету (бюджету участі) у громаді. До складу Координаційної  Ради входить не більше 10  осіб, що обираються з числа представників територіальної громади.

2.2. Персональний склад Робочої групи/Координаційної ради затверджується розпорядженням керівника органу місцевого самоврядування на основі пропозицій від представників територіальної громади.

2.3. Робоча група/Координаційна рада обирає зі свого складу голову та секретаря під час першого засідання. Рішення (висновки, рекомендації) та протоколи Робочої групи/ Координаційної ради після їх підписання головою та секретарем одразу оприлюднюються на офіційному веб-сайті громади https://ustputylska-gromada.gov.ua

 2.4. Функції Робочої групи/ Координаційної Ради:

  • приймати рішення про відповідність проектної пропозиції вимогам цього Положення
  • проводити попередній розгляд проектних пропозицій, при необхідності надавати авторам рекомендації щодо їх доопрацювання;
  • подавати висновки та рекомендації щодо проектних пропозицій, поданих для фінансування за рахунок коштів громадського бюджету участі  (бюджету участі);
  • приймати рішення щодо включення проектних пропозицій в перелік для голосування;
  • отримувати інформацію про хід реалізації проектних пропозицій, що фінансуються за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі);
  • визначати уповноважених представників для доповідей і співдоповідей з питань громадського бюджету (бюджету участі) на засіданнях виконавчого комітету, постійних комісій сільської ради та засіданнях сесій сільської ради;
  • контролювати хід реалізації проектних пропозицій, що фінансуються за рахунок громадського бюджету (бюджету участі) у тому числі заслуховувати звіти керівників структурних підрозділів, посадових осіб комунальних підприємств, установ та організацій з питань реалізації проектних пропозицій;
  • проводити свої засідання гласно та відкрито, публікувати протоколи засідань, завчасно повідомляти через офіційний веб-сайтhttps://ustputylska-gromada.gov.uaпро час та місце проведення засідання.

2.5. Робоча група/Координаційна рада працює у формі засідань, всі рішення на засіданні ухвалюються простою більшістю голосів з числа присутніх. Засідання вважається легітимним, якщо на ньому присутні понад 50% загального складу Робочої групи/Координаційної ради. У разі рівного розподілу голосів, рішення головуючого Робочої групи/Координаційної ради має вирішальне значення.

2.6. Робоча група/Координаційна рада затверджується на термін 2 роки з моменту підписання розпорядження керівника органу місцевого самоврядування.

2.7. Припинення членства в Робочій групі / Координаційній раді здійснюється за власним бажанням або колегіальним рішенням з можливою рекомендацією нового члена.

2.8. Робоча група / Координаційна рада діє на підставі Положення про бюджет участі /громадський бюджет.

3.1. Фінансування громадського бюджету/бюджету участі проводиться за рахунок коштів бюджету Усть-Путильської об’єднаної територіальної громади.

3.2. Загальний обсяг громадського бюджету / бюджету участі об’єднаної територіальної громади на відповідний бюджетний рік становить не менше 1% від затвердженого розміру видатків бюджету громади за попередній рік.

3.3. За рахунок коштів громадського бюджету/бюджету участі громади фінансуються проекти, реалізація яких можлива протягом одного бюджетного періоду.

3.4. Уразі, якщо реалізація проекту передбачає використання земельної ділянки, приміщення чи іншого об’єкта, вони повинні належати до власності територіальної громади.

3.5 У результаті конкурсного відбору визначаються шість малих (з розрахунку 1 проект на 1 населений пункт), або проекти-переможці. Сума грантів визначається відповідно до кількості населення, яке проживає в населеному пункті.

3.6. Проекти, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету/ бюджету участі об’єднаної територіальної громади, повинні бути спрямовані на покращення інфраструктури громади і стосуватись лише одного об’єкта, що належить до комунальної власності (наприклад, вулиці, парку, дороги, спортивного чи дитячого майданчика, установи: школи, амбулаторії, закладу культури, дитячого садочка тощо).

3.7. Можливе співфінансування проектів з ініціативи автора проекту. Це може бути перевагою при попередній оцінці проекту.

4. Порядок подання проектів

4.1. Проекти, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету/бюджету участі об’єднаної територіальної громади, може подати будь-який громадянин України, який досяг 16 років і отримав паспорт громадянина України, з урахуванням пунктів 1.3.1 - 1.3.5 цього Положення.

4.2. Подаючи проект на реалізацію у рамках громадського бюджету його автор (автори) засвідчує свою згоду на вільне використання цього проекту, ідеї, у тому числі поза межами реалізації громадського бюджету.

4.3. Проекти, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету/ бюджету участі об’єднаної територіальної громади, може стосуватись лише одного об’єкта, що належить до комунальної власності (наприклад, вулиці, парку, установи: школа, амбулаторія, заклад культури, дитячий садочок тощо), та є загальнодоступним для всіх мешканців громади.

4.4. Для подання проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету/ бюджет участі  об’єднаної територіальної громади, необхідно заповнити бланк за формою згідно з додатком 1 до цього Положення, додавши до нього список з підписами робочої групи проекту щонайменше з 15 громадян України, що належать до територіальної громади, досягли 16 років і отримали паспорт громадянина України (окрім автора/авторів пропозиції (проекту), які підтримують цю пропозицію (проект), за формою згідно з додатком до додатку 1 до цього Положення.

4.5. Проекти подаються в паперовому, або електронному вигляді за адресою: 59114, с. Усть-Путила, вул. Центральна, буд.50 Путильський район, Чернівецька область, або в електронному вигляді за електронною адресою: ustputrada@ukr.net

4.6. Кожний громадянин України, який досяг 16 років і отримав паспорт громадянина України, може подати не більше ніж одну пропозицію або проект, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету/ бюджету участі  об’єднаної територіальної громади.

4.7. Проекти приймаються щороку, у визначені Робочою групою терміни, протягом 30 календарних днів.

4.8. Із заповненими бланками проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету/ бюджету участі об’єднаної територіальної громади, за винятком сторінок, які містять персональні дані авторів проекту і на розповсюдження яких останні не дали своєї згоди, можна ознайомитись у розділі “Громадський бюджет” на офіційному сайті громади.

4.9. Автор проекту може у будь-який момент зняти свій проект з розгляду, але зробити це він повинен не пізніше ніж за 14 календарних днів до початку голосування.

4.10. Об’єднання проектів  можливе лише за взаємною згодою авторів проектів.

4.11. Внесення змін щодо суті проекту можливе лише за згодою авторівпроекту або в результаті додаткових консультацій з громадськістю відповідно до норм, викладених у цьому Положенні.

4.12. Автор проекту або уповноважена ним особа повинен представити проект в ході публічного обговорення. Метою такого обговорення є детальний аналіз представлених проектів. Внесення можливих поправок до проектів можливе не пізніше ніж за 14 календарних днів до початку голосування.

 5. Порядок розгляду проектів

5.1. Забезпечення організації розгляду проектів здійснює спеціаліст з проектного менеджменту виконавчого апарату Усть-Путильської сільської ради, що:

5.1.1. Веде реєстр отриманих проектів та оприлюднює його на веб-сайті громади https://ustputylska-gromada.gov.ua

5.1.2. Здійснює перевірку правильності заповнення проекту згідно із вимогами цього Положення, у тому числі щодо відповідності кількості зібраних підписів.

5.1.3. Уразі, якщо проект є неповний або заповнений з помилками, відповідальна особа електронною поштою або простим поштовим відправленням повідомляє про це автора проекту з проханням надати необхідну інформацію або внести корективи протягом 7 календарних днів з дня отримання інформації про доопрацювання проекту. Уразі відмови внести корективи або якщо такі корективи не були внесені протягом 7 календарних днів з дня отримання відповідної інформації пропозиція відхиляється.

5.1.4. Передає копію проекту до відповідного профільного виконавчого органу для проведення аналізу проекту на предмет можливості реалізації та правильності визначення його вартості.

5.2. Профільний виконавчий орган протягом 20 календарних днів з дня отримання проекту здійснює його аналіз та готує свій висновок за формою згідно з додатком 2 до цього Положення.

5.3. Якщо профільний виконавчий орган заперечує щодо можливості реалізації поданого проекту, то такий проект додатково скеровується на профільну постійну комісію для підтвердження або відхилення зауважень профільного виконавчого органу. Заперечення розглядаються на найближчому засіданні постійної комісії, на яке запрошуються автори проекту.

5.4. Будь-які втручання у проектні пропозиції, у тому числі зміни об’єкта чи об’єднання з іншими, можливі лише за згодою авторів.

5.5. Після проведеного аналізу всіх проектів спеціаліст з проектного менеджменту оприлюднює на веб-сайті громади проекти, допущені для участі у голосуванні та відхилені проекти, а також відповідні висновки координаційної ради, профільних виконавчих органів та постійних комісій.

6. Організація голосування

6.1. Відбір проектів, які отримали позитивну оцінку і були виставлені на голосування, здійснюють громадяни України, які зареєстровані та проживають на території громади, досягли 16 років і отримали паспорт громадянина України, шляхом відкритого голосування  в спеціально визначених для цього заходу пунктах голосування.

6.2. Перелік пунктів голосування відповідно до пункту 6.1 цього Положення має бути оприлюднений не пізніше як за 14 календарних днів до дня початку голосування.

6.3. У пунктах голосування відповідно до пункту 6.1 цього Положення можна отримати бланки для голосування, а також перелік проектів, що беруть участь у голосуванні.

6.4. Відбір проектів серед виставлених на голосування здійснюється на спеціальному бланку для голосування.

6.5. Паперовий варіант бланку для голосування можна отримати в 10-денний період визначений Робочою групою/координаційною радою,  у пунктах голосування (в період їх роботи).

6.6. Голосування згідно з пунктом 6.1. відбувається шляхом:

- заповнення бланку голосування у визначених на території громади пунктах голосування;

6.7. Голосування триває протягом 30  календарних днів.

6.8. На бланках для голосування громадяни України, які належать до територіальної громади, досягли 16 років і отримали паспорт громадянина України, можуть вибрати з-поміж виставлених на голосування завдань 1 (один) проект, які попередньо отримали позитивну оцінку в своїй категорії.

 7. Встановлення результатів та визначення переможців

7.1. Встановлення результатів голосування передбачає підрахунок голосів.

7.2. Робоча група/координаційна рада на своєму засіданні відповідно до результатів голосування формують рейтинг проектів та визначають перелік проектів, рекомендованих до фінансування за кошти громадського бюджету/бюджету участі Усть-Путильської об’єднаної територіальної громади.

7.3. У разі, якщо проекти набирають однакову кількість голосів, то пріоритетними вважаються ті, які потребують менший обсяг фінансування.

7.4. Рекомендованими до реалізації вважатимуться ті проектні пропозиції, які набрали найбільшу кількість голосів, до вичерпання обсягу коштів, виділених на реалізацію громадського бюджету/бюджету участі на відповідний рік.

7.5. Рейтинг та перелік проектів оприлюднюються не пізніше 2 робочих днів від дня проведення підрахунку голосів.

7.6. За результатами підрахунку голосів Координаційна рада  на підставі протоколу Робочої групи/координаційної ради готує проект ухвали з переліком проектів, які пропонуються до фінансування у рамках громадського бюджету / бюджету участі об’єднаної територіальної громади на визначений рік.

7.7. Проекти, які будуть затверджені рішенням сесії органу місцевого самоврядування, підлягають фінансуванню за рахунок коштів сільського бюджету.

8. Порядок реалізації проектів

8.1. Проекти, які відповідно до розділу 7 цього Положення були рекомендованими Робочою групою до реалізації за рахунок коштів громадського бюджету/бюджету участі, виносяться на розгляд пленарного засідання місцевої ради.

8.2. На пленарному засіданні органу місцевого самоврядування мають право бути присутніми автори проектів, що були рекомендованими Робочою групою до реалізації за рахунок коштів громадського бюджету/ бюджету участі ОТГ, а також представники громадськості.

8.3. Проекти, які будуть затверджені рішенням органу місцевого самоврядування, підлягають обов’язковому виконанню та фінансуванню за рахунок коштів громадського бюджету / бюджету участі ОТГ.

8.4. Координаційна рада/робоча група призначає відповідальну особу за реалізацію проектів громадського бюджету.

9. Порядок звітування за результатами реалізації проектів

9.1. За результатами реалізації проектів, відібраних для фінансування за рахунок коштів громадського бюджету / бюджету участі об’єднаної територіальної громади, координаційна рада звітує перед головним розпорядником бюджетних коштів та авторами проектів не пізніше 30 днів після їх реалізації про виконані роботи.

9.2. Координаційна рада узагальнює подану інформацію та публікує на сайті громади https://ustputylska-gromada.gov.ua

10. Проведення освітньо-інформаційної кампанії

10.1. У процесі впровадження громадського бюджету/бюджету участі об’єднаної територіальної громади проводиться освітньо-інформаційна кампанія, яку умовно можна поділити на такі етапи:

10.1.1. Ознайомлення жителів громади з основними положеннями та принципами громадського бюджету/бюджету участі об’єднаної територіальної громади, з врахуванням останніх змін, а також заохочування їх до подання проектів.

10.1.2. Представлення отриманих проектів та заохочування до взяття участі у голосуванні.

10.1.3. Розповсюдження інформації стосовно перебігу та результатів процесу запровадження громадського бюджету / /бюджету участі об’єднаної територіальної громади.

10.2. Освітньо-інформаційна кампанія повинна бути пов’язана з ідеєю громадського бюджету /бюджету участі об’єднаної територіальної громади та робити акцент на можливості безпосереднього, відкритого та однакового впливу жителів громади на відбір проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету /бюджету участі об’єднаної територіальної громади.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь