Усть-Путильська територіальна громада!
Чернівецька область, Вижницький район

УВАГА!!! КОНКУРС НА СТВОРЕННЯ ОФІЦІЙНОЇ СИМВОЛІКИ УСТЬ-ПУТИЛЬСЬКОЇ ОБ"ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Дата: 15.04.2019 08:39
Кількість переглядів: 978

Фото без опису

УКРАЇНА

УСТЬ-ПУТИЛЬСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ПУТИЛЬСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я № 15-р

 

10.04.2019р.                                                                             село Усть-Путила

 

 

Про оголошення конкурсу на

створення  офіційної символіки 

Усть-Путильської об»єднаної

територіальної громади 

 

          З метою збереження історичної та культурної спадщини сіл Усть-Путила, Мариничі, Шпетки, Петраші, Бісків та Бисків , утвердження звичаїв і традицій народу, сприяння розвитку туризму, керуючись статтею 22, пунктом 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 

  1. Оголосити конкурс на створення офіційної символіки Усть-Путильської територіальної громади з 15 квітня 2019 року по 17 травня 2019 року.

 

  1. Затвердити Положення про проведення конкурсу на створення офіційноїсимволіки  Усть-Путильської об»єднаної територіальної громади згідно із додатком 1.

 

  1. Створити комісію по визначенню переможців конкурсу на кращу офіційну символіку Усть-Путильської об»єднаної територіальної громади згідно із додатком 2.

 

  1. Оприлюднити це розпорядження на офіційному веб-сайті Усть-Путильської сільської ради.

 

  1. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

                                            

   В.о. сільського голови                                                          Н.О. Фрей

Додаток 1
                                                                        до розпорядження в.о. Усть-Путильського

                                          сільського голови

                                                                   від 10 квітня 2019 року №_15_-р

 

                                             ПОЛОЖЕННЯ
           про проведення конкурсу на створення офіційної символіки 
                              Усть-Путильської територіальної громади

 

 І. Загальні положення

 1.1.    Положення про проведення конкурсу на створення офіційної символіки Усть-Путильської територіальної громади  (далі – Положення) визначає порядок, строки та умови проведення конкурсу на створення офіційної символіки Усть-Путильської територіальної громади, вимоги до його учасників, вимоги до конкурсних робіт. визначення переможця, тощо.

1.2.    Організатором конкурсу є виконавчий комітет Усть-Путильської  сільської ради Путильського  району Чернівецької області.

1.3.    Конкурс проводиться в наступні етапи та строки:

1 етап – подача заявок на участь у конкурсі та конкурсних робіт – з 15.04.2019р.по 17.04.2019р;

2 етап – перевірка конкурсних робіт на відповідність заявленим вимогам та обрання із них кращих  – з 17.05.2019р. по 24.05.2019р.;

3 етап   – затвердження Усть-Путильською сільською радою офіційної символіки Усть-Путильської територіальної громади  – після 24.05.2019 р.

1.4.      Конкурсні роботи, подані після закінчення терміну,зазначеного у пункті 1.3 цього Положення, а також ті, які не відповідають вимогам розділу 4 та 5 цього Положення, до участі у конкурсі не допускаються.

1.5. Виконавчий комітет  Усть-Путильської сільської ради залишає за собою право змінити строки проведення конкурсу, а також скасувати конкурс у разі відсутності конкурсних робіт, що відповідають вимогам розділу 4 та 5 цього Положення.

 

ІІ. Мета і завдання конкурсу

2.1. Конкурс проводиться з метою визначення найкращих конкурсних робіт із створення офіційної символіки Усть-Путильської територіальної громади, а саме:

- створення ескізу герба та прапора територіальної громади;

  2.2. Завданнями конкурсу є:

- залучення максимальної кількості учасників до розробки офіційної символіки Усть-Путильської територіальної громади;
- пробудження у мешканців територіальної громади почуття патріотизму, поваги та любові до отчого краю, національної самосвідомості;
- розроблення та створення офіційної символіки територіальної громади  (герба, прапора).

 

ІІІ. Порядок участі у конкурсі

 3.1. У конкурсі можуть взяти участь як фізичні, так і юридичні особи.

3.2. Участь у конкурсі безкоштовна.

3.3. Для участі у конкурсі особа подає заявку, зразок якої додається, та документи визначені розділом 5 цього Положення.

3.4. Учасники можуть подати як одну, так і декілька конкурсних робіт у різнихномінаціях.

3.5. Подача учасником конкурсної роботи означає його згоду на її подальше редактування та використання з метою проведення конкурсу.

3.6. У разі надсилання конкурсних робіт електронною поштою учасник надсилає усі документи в електронному вигляді згідно з вимогами розділу 5 цього Положення.

3.7.До проектів зображень (макетів) обов’язково додається інформація про автора (авторів):
– Прізвище, ім’я, по-батькові;
– Адреса;
– Контактні телефони;
– Інші відомості (вік, освіта, місце роботи,навчання та ін.).

 

ІV. Вимоги до конкурсних робіт

4.1. Вимоги до ескізу герба та прапора територіальної громади

Герб територіальної громади

4.1.1. Ескіз герба Усть-Путильської територіальної громади повинен бути виконаний на аркуші паперу формату А4. Робота має бути виконана в кольорі. Допускаються різні техніки виконання, в тому числі і комп’ютерна графіка.

4.1.2. Ескіз герба повинен відображати характерні особливості населених пунктів громади, містити малюнки, або знаки, що здатні передати унікальність та ідентифікувати села, які входять до Усть-Путильської ОТГ,  серед інших населених пунктів.

Прапор територіальної громади

4.1.3. Ескіз прапора Усть-Путильської територіальної громади  повинен бути виконаний на аркуші паперу формату А-4. Робота має бути виконана в кольорі. Допускаються різні техніки виконання, в тому числі і комп’ютерна графіка.

4.1.4. На ескізі прапора має бути розміщений герб або його елементи, інші символи. Співвідношення сторін прапора має становити 2:3.

 

V. Вимоги до комплекту конкурсних робіт

5.1. На конкурс зі створення ескізу герба та прапора територіальної громади учасник подає (надсилає) наступні документи:

- заявку на участь у конкурсі (зразок додається);

- кольорове зображення герба територіальної громади (на аркуші паперу формату А4 або в електронному вигляді у форматі jpg, png, gif з розширенням не менше 600 dpi);

- короткий опис герба із зазначенням значення зображених елементів, символів (на аркуші паперу формату А4 або в електронному вигляді у форматі doc, docx);

- кольорове зображення прапора територіальної громади (на аркуші паперу формату А4 або в електронному вигляді у форматі jpg, png, gif з розширенням не менше 600 dpi);

- короткий опис прапора із зазначенням значення його кольорової гамми та зображених на ньому елементів і символів (на аркуші паперу формату А4 або в електронному вигляді у форматі doc, docx).

5.2.З метою виготовлення ескізного проекту герба і прапора Учасник конкурсу повинен:
1) виявити, вивчити і встановити зміст і причини виникнення всіх давніх знаків, які використовувалися територіальною громадою села,  району чи області;
2) у випадку використання у давньому гербі символів, поширених в інших знаках, ввести додаткові геральдичні фігури, які вказували би на приналежність нового герба конкретній території чи територіальній громаді;
3) у разі вживання у давньому гербі елементів, не придатних для використання у сучасних умовах, та у разі відсутності будь-яких даних про давні герби розробляються нові знаки.
Для досягнення юридичної та геральдичної грамотності при створенні знаків велике значення має використання сюжетів легенд, пов’язаних із виникненням та розвитком сіл громади, району  чи області, розкриття змісту назви поселення, відображення якихось специфічних місцевих особливостей.

 

VI. Порядок подачі конкурсних робіт

6.1. Конкурсні роботи подаються або надсилаються поштою до виконавчого комітету Усть-Путильської сільської ради на адресу: вулиця Центральна,50, село Усть-Путила, Путильський  р–н, Чернівецька обл., 59114.

 

 

 

            В.о.сільського голови                                                 Н.Фрей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

Затверджено розпоряд-женням в.о.сільського голови

від _10_.04. 201915

 


 С К Л А Д
       комісії по визначенню переможців

конкурсу на створення офіційної символіки 
герба та прапора Усть-Путильської територіальної громади 

 

Голова комісії:

Скидан Антоніна Олександрівна          –  директор Усть-Путильського ЗДО ;

Секретар комісії:

 Чевюк Ганна Василівна                         адміністратор відділу ЦНАП виконавчого комітету  Усть-Путильської сільської ради 

Члени комісії:

Попович Оксана Євгенівна                   –  в.о. начальника відділу освіти, культури та  

                                                                       спорту виконавчого комітету Усть-Путильської    

                                                                       сільської ради;

Ватаманюк Оксана Танасіївна                директор Центру культури та дозвілля  Усть-            

                                                                        Путильської сільської ради;

Фокшек Сергій Володимирович            – державний реєстратор відділу ЦНАПвиконавчого комітету  Усть-Путильської сільської ради  ;

Гузак Любов Іванівна                             –  адміністратор Центру економічного зростання Усть-Путильської громади.

 

                                                                 

 

Секретар виконкому                                                             Наталія Фрей

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

                                                                                       До Положення про проведення   

                                                                                              конкурсу   на   створення офіційної

                                                                                     символіки   Усть-Путильської            

                                                                          територіальної громади

 

 

 

В.о.Усть-Путильського сільського голови

                                                                                    Фрей Наталії Олексіївні

 

(прізвище, ім’я, по батькові
_________________________________
(місце проживання)

_________________________________
(контактний телефон)

_________________________________


                                                                                                  (електронна пошта)
 

 

ЗАЯВКА

на участь у конкурсі на створення офіційної символіки –


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь